Fredag 10 april 2020

Lokaltidningen

Det är en god idé att slå samman kommunerna i södra Lappland för att få en större helhet, tycker insändarskribenten. Foto: PIXABAY

Stora fördelar med att slå samman kommunerna

Insändare · Published feb 26, 2020 at 01:15

Jag skrev 2013 en insändare där jag konstaterade att rikspolitiken styr mot kommunsammanslagningar. Nu har det blivit aktuellt i samband med den kommunutredning som ska presenteras i slutet av februari. Enligt tidningen Dagens Samhälle skulle kommuner som slår sig samman få hjälp med att betala både bankskulder och pensionsskulder.

Utifrån min erfarenhet som kommunalråd i Säters kommun som bildades av tre tidigare kommuner av ungefärligen samma storlek som Dorotea, Åsele och Vilhelmina så kan jag konstatera att det inte är omöjligt. Den nya kommunen var geografiskt mycket mer koncentrerad än vad en ny Södra Lapplands kommun skulle vara men jämför vi med mer närliggande exempel som Härjedalens och Strömsunds kommuner så är storleken inte så avskräckande. Med nutida kommunikationslösningar så spelar avstånden inte lika stor roll som tidigare.

Som motvikt till alla kommunföreträdare i Västerbotten som samfällt uttalar sig mot kommunsammanläggningar vill jag framhålla de fördelar sådana skulle ge. Överliggande administration som politisk organisation och chefsnivån på tjänstemannasidan kan samordnas vilket medför att kostnadsbesparingarna där kan läggas på kommunens kärnverksamheter inom skola, vård och omsorg.

Tjänstemännen kan bli mer specialiserade med större kompetens jämfört med dagens tusenkonstnärer som ska täcka breda områden och därmed med nödvändighet grundare kunskap. Ett annat problem som vi kanske kan få en lösning på är svårigheten att över huvud taget rekrytera tjänstemän till våra små kommuner. Vem vill satsa på att bli tjänsteman i nuvarande omständigheter med breda arbetsfält och minimal bemanning. Vi får ett antal gästarbetare som kommer på måndag förmiddag och åker på torsdag eftermiddag och arbetet blir en avstamp för senare karriär i någon av kustkommunerna. Det gynnar inte den kommunala verksamheten.

Kommunal samverkan som motvikt mot sammanläggningar anser jag inte vara något alternativ. Ingående kommuner behåller sin alltför stora administration och de kommunalförbund som skapas kommer ett steg längre bort från den lokala demokratin och insynen från kommunfullmäktiges sida blir begränsad enlig min erfarenhet.

Kommunerna i Södra Lappland har en struktur byggd för betydligt fler invånare och det kommer givetvis bli en svår diskussion om hur vi ska dra ned på denna. Alla bör dock vara beredda på att prioriteringar måste göras och om det viktigaste är att behålla ett antal kommunalråd, kommunchefer, socialchefer, skolchefer mm så vill jag nog prioritera kärnverksamheterna skola, vård och omsorg. De verksamheter som ligger utanför de lagstadgade måste vi som medborgare vara beredda att bidra med mer frivilliga insatser. Där utgör idrottsrörelsen en stor förebild med alla som engagerar sig där.

Vi som bor här i någon av kommunerna har en fin miljö med mycket utrymme och med en fungerande kommunal administration och verksamhet tror jag på en framtid här när mer tätbefolkade delar av Sverige och Europa börjar känna av nackdelarna av trängseln.

Sven-Gunnar Håkansson

Åsele

Tjänstemännen kan bli mer specialiserade med större kompetens jämfört med dagens tusenkonstnärer som ska täcka breda områden.

Coronaviruset synliggör systemfelen i samhället

Just nu pågår en gemensam samhällskamp mot coronaviruset där alla visar medmänsklighet och solidaritet för att minska spridningen. Vi är alla enade om att skydda dem som är i...

Ny maktordning efter coronan

Det sägs att det kinesiska skrivtecknet för kris även omfattar ordet möjlighet.

PRO Lycksele vill bryta äldres ensamhet

Sedan början av 2019 har PRO Lycksele arbetat med projektet ”Aldrig ensam” som initierats av PRO, SKPF och SPF Seniorerna. Regeringen har beviljat medel till projektet. Medlen...

När det krisar håller vi ihop

Visst blir man lycklig av att få bevittna sådan mänsklig värme och omhändertagande, mitt i detta elände.

Riskgrupper bör få smittopeng

Vi ser dagligen hur antalet som smittats av coronaviruset ökar. Det skapar oro och osäkerhet hos många människor. Inte minst hos alla dem som finns i någon riskgrupp. Moderaterna...

Nu är det hög tid att samarbeta

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.