Lördag 7 december 2019

Lokaltidningen

Stoppa kyrkans godhetsnorm!

Insändare · Published nov 27, 2019 at 01:15

En gång var Sverige ett kristet land. Numera är den ersatt av en godtycklig politisk godhetsnorm som lyder "allas lika värde". Svenska kyrkan har självklart anammat normen och tycks idag ha mer gemensamt med troende muslimer än med icke troende svenskar.

Islam är världens snabbaste växande religion och på kort tid har närmare en miljon muslimer kommit till Sverige. Här bor de i sina egna samhällen, lever i sin egen kultur, sina organisationer och värderingar och bygger sina moskéer, allt stödda av generösa svenska bidrag och förmåner.

De svenska kyrkorna står tomma medan moskéerna är överfulla. För en muslim är religionen och staten mycket viktig. Deras barn får en sträng religiös uppfostran, med koranstudier och böner tre gånger om dagen och fredagsbön. Muslimerna är mycket stolta över sin kultur och sätter sin historia, familjen och klanen först.

Vårt samhälle styrs alltmer av mjuka människor med godhetsnormen som rättesnöre. Muslimernas samhälle styrs av hårda män. Deras bergfasta tro förbjuder dem att tro på vår kultur eller övergå till vår tro. De svenska samhället förespråkar jämlikhet mellan könen. Muslimernas hårda män predikar det motsatta sin fasta tro på patriarkatet. Muslimer är emot demokrati eftersom det inte är kompatibelt med islam.

Den islamiska religionen och ideologin är naturligtvis motsatsen till allt vad vi här i Sverige anammat och står för. Det inser de flesta men ändock försvarar och omhuldas den religionen av många moderna upplysta svenskar, företrädesvis av politiker på vänsterkanten.

Varför kan man fråga sig? Svaret är naturligtvis att muslimerna också insett att inom dessa partier har de fått en säker plattform för att nå ut med sin islamiska ideologi. Det bör man som svensk vara medveten om vid nästa valtillfälle.

Ulf Eriksson

Umeå

Svenska kyrkan tycks idag ha mer gemensamt med troende
muslimer än med icke troende svenskar.

Skatteutjämning och annan ”utjämning”

Läser man ”rikstidningarna” så är det ett stort motstånd mot att ”Stockholm ska betala skatteutjämningen”. Det finns däremot inget motstånd mot att landsbygdens pengar slussas in...

Lite civilkurage vore klädsamt

Men sannolikt räcker det inte att lägga ner byskolor, förskolor och äldreboenden för att få budgetar i balans. Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

Julen är mer än bara julklappar

Vi firar jul, men vad firar vi egentligen? Vi vet att Jesusbarnet kom till mänskligheten.Men vad innebär att Frälsaren, Messias hade kommit? När vi läser i Bibeln om detta...

Ett öppet brev till regeringen

Har som en del av er ministrar vet haft en ambition att medverka till att tilliten mellan er som har makten och oss medborgare stärks.

Sverige måste hitta balansen

Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...