Tisdag 26 maj 2020

Lokaltidningen

Stoppa kyrkans godhetsnorm!

Insändare · Published nov 27, 2019 at 01:15

En gång var Sverige ett kristet land. Numera är den ersatt av en godtycklig politisk godhetsnorm som lyder "allas lika värde". Svenska kyrkan har självklart anammat normen och tycks idag ha mer gemensamt med troende muslimer än med icke troende svenskar.

Islam är världens snabbaste växande religion och på kort tid har närmare en miljon muslimer kommit till Sverige. Här bor de i sina egna samhällen, lever i sin egen kultur, sina organisationer och värderingar och bygger sina moskéer, allt stödda av generösa svenska bidrag och förmåner.

De svenska kyrkorna står tomma medan moskéerna är överfulla. För en muslim är religionen och staten mycket viktig. Deras barn får en sträng religiös uppfostran, med koranstudier och böner tre gånger om dagen och fredagsbön. Muslimerna är mycket stolta över sin kultur och sätter sin historia, familjen och klanen först.

Vårt samhälle styrs alltmer av mjuka människor med godhetsnormen som rättesnöre. Muslimernas samhälle styrs av hårda män. Deras bergfasta tro förbjuder dem att tro på vår kultur eller övergå till vår tro. De svenska samhället förespråkar jämlikhet mellan könen. Muslimernas hårda män predikar det motsatta sin fasta tro på patriarkatet. Muslimer är emot demokrati eftersom det inte är kompatibelt med islam.

Den islamiska religionen och ideologin är naturligtvis motsatsen till allt vad vi här i Sverige anammat och står för. Det inser de flesta men ändock försvarar och omhuldas den religionen av många moderna upplysta svenskar, företrädesvis av politiker på vänsterkanten.

Varför kan man fråga sig? Svaret är naturligtvis att muslimerna också insett att inom dessa partier har de fått en säker plattform för att nå ut med sin islamiska ideologi. Det bör man som svensk vara medveten om vid nästa valtillfälle.

Ulf Eriksson

Umeå

Svenska kyrkan tycks idag ha mer gemensamt med troende
muslimer än med icke troende svenskar.

Stor risk att fler super under coronakrisen

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Det är dags att börja jobba med naturen nu, inte mot!

Min sambo och jag skulle här om kvällen lasta knappt ett ton gammal matjord på ett släp. Släpet var tippbart, så vi skottade upp jorden i en skottkärra, gick med den till släpet,...

Så mycket bättre...

Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.