Torsdag 22 april 2021

Lokaltidningen

Vi presenterar den starkaste budgeten genom tiderna. Under 2021 skjuter vi till resurser och förstärker verksamheterna med över 300 miljoner kronor, skriver majoritetens företrädare i regionen.

Starkaste budgeten genom tiderna i Västerbotten

Insändare · Published feb 24, 2021 at 01:15

Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i Region Västerbottens majoritet, S, V och MP, presenterar den starkaste budgeten genom tiderna. Under 2021 skjuter vi till resurser och förstärker verksamheterna med över 300 miljoner kronor.

Vi lägger en budget som både kan möta vård som fått vänta under pandemin och gör satsningar på en bättre region – för alla. Vi återinför folkhälsobidraget, förstärker jämställdhetsarbetet, satsar på koordination mellan regionen och kommunerna för att stärka barns och ungas psykiska hälsa och öppnar en specialistmottagning för ME-/CFS-vård, den första norr om Stockholm. Oppositionen vill istället skära i sjukhusvårdens budget med 60 miljoner.

Det finns ett stort behov av att möta den uppskjutna vården och vi är ödmjuka inför att ingen vet när pandemin är över. Vi är övertygade om att den kommer påverka vår verksamhet under lång tid och lägger därför en ansvarsfull tilläggsbudget med hänsyn till det.

Den borgerliga oppositionen verkar dock räkna med att pandemin ska vara över under årets andra kvartal, samtidigt som vi ser en dramatisk ökning av antalet fall i länet.

Vi lägger 108 miljoner extra under 2021 för att ta hand om den uppskjutna vården. Med en tydlig plan och en projektgrupp, med både politiker och tjänstepersoner, ska vi jobba systematiskt och resultatinriktat med att möta vårdbehovet som fått stå tillbaka. Projektgruppen fattar inga beslut, det görs regelrätt i regionstyrelsen och i hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Den pågående pandemin har visat ett behov av att säkerställa att äldre får bästa möjliga vård. Därför gör vi en satsning på primärvården, där tryggheten på våra äldreboenden stärks genom ökad läkarnärvaro.

Vårt mål är att regionen ska vara jämlik och jämställd. Under pandemin riskerar kvinnor att drabbas hårdare såväl ekonomiskt som fysiskt – ibland med livsavgörande konsekvenser som följd.

Vi förstår vikten av att satsa på jämställdhet och förstärker därför det arbetet i vår budget. Jämställdhetsfrågorna ska finnas med i ordinarie arbete och inte vid sidan om.

Med det stöd vi fått från regering och riksdag har vår ekonomiska situation underlättats och vi lämnar 2020 med ett balanskravsresultat på 376 miljoner. Det finns fortsatta utmaningar i att klara framtida investeringar och pensionsavsättningar. Därför fortsätter arbetet med omställningsplanen, beslutad av en stark politisk majoritet.

Vi har hållit i omställningsplanen, även under pandemin, och fortsätter göra det för att säkerställa god och jämlik vård i hela länet.

Peter Olofsson (S)

regionstyrelsens ordförande

LiseLotte Olsson (V)

regionråd med ansvar för

jämställdhet och jämlikhet

Emma Lindqvist (MP)

regionråd med ansvar för

miljö, klimat och hållbarhet

Vi återinför folkhälsobidraget, förstärker
jämställdhetsarbetet, satsar på koordination.

Rejäl satsning på äldrevården

Konkurrensutsatt och privatiserad äldreomsorg, färre boendeplatser, otrygga arbetsvillkor med mera har under många år försämrat äldreomsorgen. Tydligen är det så att det behövs en...

Politiken måste bli tydligare

Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan.

Dumt att spara på Resurscentrum

Socialnämnden i Lycksele har aviserat en nedskärning av budget inom området Arbetsmarknadsåtgärder, en nedskärning från 6,1 miljoner till 2,6 miljoner. Nedskärningen rör...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar