Lördag 19 september 2020

Lokaltidningen

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Insändare · Published maj 20, 2020 at 01:15

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta staden har därför inte tidigare förstått nyttan och vikten av ett digitalt samhälle. Men nu när vi kom in i den här krisen då vips gick det fort. Nu tvingas människor som tidigare tyckt att alla möten ska vara fysiska och som varit tröga i att använda teknik, både av lågt teknikintresse och av tröghet att implementera nya saker. När stadsborna inser det digitalas fördelar då händer det nåt. 

I de glesa delarna av landet inte minst i Västerbotten har digitala verktyg använts av många under lång tid. Distansundervisning till exempel där Saxnäs och Dikanäs skolor är bra exempel, de har jobbat lång tid digitalt. Men även i de samarbeten som finns mellan kommuner, bibliotek, skolor, företag med mera.

Nu när stadsborna börjat jobba mer digitalt, blivit mer effektiva och produktiva inser de fördelarna. Det finns många vinster för både miljö, människa och företag att vara både tids och resurseffektiva vilket man är när man jobbar digitalt.

Jag har i mina politiska uppdrag i regionen ständigt tjatat om att vi ska kunna delta på distans, både i möten men även i konferenser, seminarier och andra träffar som vanligtvis ligger i Umeå. Men vi inlandspolitiker har fått foga oss och resa. Jag har ofta känt mig som den där enerverande kvinnan som alltid ska tjata om webbmöten och webbsändningar. Det har varit svårt att få Umeåborna att se möjligheten med det digitala. Det har varit ett helt annat ljud i skällan om det handlat om att kustbon skulle resa till en inlandskommun för en dags möte.

Sen finns det utmaningar och problem med att människor inte ses och bryter tankar och möts i sociala sammanhang också det är jag medveten om. Men det är väl här som i det mesta, att det krävs en balans mellan des fysiska och det digitala. Så en positiv sak den här krisen ger är insikten om att man kan mötas utan att resa. Låt oss ta vara på den lärdomen och förvalta den väl för att både länet och Sverige som land ska kunna bli det digitala samhället vi behöver.

Maria Kristoffersson 

Centerpartiet Vilhelmina

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Vårt uppdrag från regionfullmäktige är att genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Folkvalda ska göra sitt jobb!

Som många andra har jag en stuga, ett gammalt torp i inlandet. Min el levereras av Vattenfall. I våras kom jag ihåg den omteckningsrätt som finns i avtalet. Jag utnyttjade den och...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?

Demokratiskt underskott i riksdagen - för få äldre!

Åldersgruppen 65 år och äldre är kraftigt underrepresenterad i politik på nationell nivå. Äldrefrågor har sedan lång tid satts på undantag och saknas därför i den politiska...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport