Torsdag 23 september 2021

Lokaltidningen

Södra Lapplands pastorat borde rannsaka sig själv

Insändare · Published sep 1, 2021 at 01:15

Utan att veta vår utgångspunkt och vårt mål är det lätt att gå vilse. Om ett fartyg som ska navigera på havet styrs bara en grad i fel vinkel kan det missa sitt resmål med enorm marginal. Ännu värre blir det om olika röster ombord vill styra fartyget åt olika håll. I slutändan missar de målet totalt och alla ombord far illa. Frågan ovan ställs av Gud till Hagar i 1 Moseboken 16:8.

Den är lika relevant idag för oss alla, också för vår Svenska kyrka.I Kyrkoordningens inledningstext står det: “Svenska kyrkan framträder lokalt som en församling. Denna är den primära enheten inom kyrkan. Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt bedriva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift.”

Denna text hjälper kyrkan att navigera rätt. Kyrkans grundläggande uppgift och syfte måste värnas och prioriteras - annars går skeppet på grund. Snart är det kyrkoval. Olika nomineringsgrupper framför olika agendor. Många av dessa agendor har sin utgångspunkt i partipolitik och vill därför styra kyrkan åt väldigt olika håll.

I år finns det en nomineringsgrupp som är annorlunda: Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK) som kandiderar i kyrkovalet för Södra Lapplands pastorat. POSK vill ge en röst till de kyrkomedlemmar som inte tillhör ett politiskt parti och som tycker att kyrkan borde styras av människor som är aktiva i församlingslivet, oberoende av partipolitik. 

Men högst av allt vill POSK värna om kyrkans ursprungliga uppgift och syfte, så att den inte seglar iväg i en riktning som den aldrig var tänkt att färdas mot. I Södra Lappland vill vi företräda församlingarnas vilja och verkligen lyfta det ideella engagemanget i kyrkan.

Vi vill verka för en hälsosam arbetsmiljö så att kyrkans anställda ska vara välutrustade för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi vill aktivt förhindra sjukskrivningar och motverka kränkande särbehandlingar, som kan bidra till att församlingar i pastoratet inte fungerar som de ska och både människor och kyrkans rykte kan fara illa.

Södra Lapplands pastorat behöver rannsaka sig själv. Varifrån kommer vi och vart är vi på väg? Vi kan inte förlora mer tid på agendor som styr vårt pastorat åt fel håll. Vi behöver en partipolitiskt obunden röst i vårt pastorat!

Markus Kvist

Paul Lundblad

Marie-Therese Darius

POSK

Södra Lapplands pastorat

POSK vill ge en röst till de kyrkomedlemmar som inte tillhör ett
politiskt parti.

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Ta omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?

Kvinnors pensioner måste höjas - orättvist system

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Lycksele kommun är 24 procent. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Bygg enklare så blir det billigare

Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika