Onsdag 23 juni 2021

Lokaltidningen

Välfärdssamhället måste ta hand om sina mänskliga resurser på ett bättre sätt. Nu är det en skam, menar Socialdemokraterna. Foto: PIXABAY

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Insändare · Published maj 12, 2021 at 01:15

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja på.

Sjukförsäkringen

Rehabilitering av sjukförsäkringen är ett måste, den är körd i botten.

Att som sjuk bli bemött av Försäkringskassans tjänstemän som tycker att vederbörande kan arbeta i jobb som inte är preciserade varken i samhället eller på kartan och därmed avslå rätten till sjukersättning. Det slår även undan rätten till arbetsskadeersättning där så är fallet.

Vi ser även att ättestupan med utförsäkringen är gällande. Det blir en ekonomisk avrättning eller ett livsvarigt handikapp, att sjukfallet på förhand är tidsbegränsat.

Välfärdssamhället måste ta hand om sina mänskliga resurser på ett bättre sätt. Nu är det en skam.

Rehabilitering av sjukförsäkringen skall göras så att de medborgare som behöver stöd och hjälp skall få det.

Pensionssystemet

Det nu gällande pensionssystemet klarar inte att leverera pensioner i tillräckliga nivåer för mellan och lägsta inkomsterna. Vi kräver att omarbetning sker till de ledtal som skulle gälla vid införandet (65%).

A-kassan

Här behövs en stor revisionsinsats på regelverket, samt den ekonomiska täckningsgraden för arbetslösa.

Även regler som främjar samarbete med andra aktörer på arbetsmarknaden.

Både vad som gäller samhällets stödinsatser och arbetsstöd för att hjälpa den arbetslösa medborgaren.


Krister Lundgren

Vindelälvsbygdens S-förening

Gunilla Johansson

ordf Lycksele Arbetarekommun

Sten Troberg

sekr Lycksele Arbetarekommun

Rehabilitering av
sjukförsäkringen är ett måste, den är körd i botten.

Skogsbränder kan undvikas

Nu är sommaren här och om den blir lika varm och torr som för tre år sedan är risken för skogsbränder stor. Men både allmänhet och skogsägare i Västerbotten kan bidra till att...

Vi måste ruska om tillsammans

Utan en levande lands- och glesbygd klarar vi inte klimatomställning och Hela Sverige varken att leverera eller leva.

Feminister ignorerar förslossningsvården

Kristdemokraterna värnar BB i Lycksele. Barnmorskeförbundet är tydliga – personalförsörjningen måste lösas långsiktigt. Enligt dem saknas fem barnmorskor i Lycksele, och därtill...

Samverka för ökad folkhälsa

Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop.

ViSK vill bestämt bevara den biologiska mångfalden

Företrädare för Svenska kyrkans skogsvård anser att de har satt upp höga ambitioner genom att leva upp till rådande certifieringsstandard för skogsbruk i de flesta stift, vilket...

Analys om landsbygden saknas

Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar