Torsdag 15 november 2018

Lokaltidningen

Det finns inte några andra entreprenörer att anlita inom en radie om cirka 12 mil. Foto: pixabay

Snöröningen av enskilda vägar hotas i Vojmådalen

Insändare · Published sep 12, 2018 at 11:15

Tidigt i sommar fick fast boende i Matsdal ett brev från entreprenören som plogar de enskilda vägarna på vintern. De säger att de inte längre kommer att hinna ploga enskilda vägar i området, för att om de misslyckas med åtgärdstiden för plogningen av de allmänna vägarna i området, riskerar de böter av Trafikverket.

Med dessa ny krav blir det praktiskt omöjligt att fortsätta erbjuda de tjänster Matsdalsborna behöver på vintern. Bidraget för att ploga de enskilda vägarna blir kvar, men det finns inte några andra entreprenörer att anlita inom en radie om cirka 12 mil. Detta innebär en ökad kostnad som inte vägföreningarna har medel till. I dagsläget betalar boende på landsbygden lika mycket vägtrafikskatt som de i resten av landet, förutom ett ”glesbygdsbidrag” på 32 kronor per år. De har dessutom betydligt sämre kollektivtrafik, så bilen är för många det enda transportmedlet. Det innebär att de betalar lika mycket, men får betydligt mindre tillbaka.

Den här nyheten är bara den senaste i en lång trend med minskade tjänster för glesbygdsborna. Det talas så vackert om en levande landsbygd, men hur ska ”hela Sverige leva” när förutsättningarna hela tiden försämras. Medelåldern i Matsdal är cirka 50 år och många boende börjar undra om de kommer att kunna stanna kvar eller om de kommer att tvingas flytta till större samhällen eller städer för sina seniorår. Det är synd, en skam, att familjer som har bott i och tagit hand om dessa områden i generationer står inför sådana val. Istället skulle de ha möjligheter att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Medan landsbygdens betydelse för Sveriges framtid och hållbarhet blir alltmer uppmärksammad, finns det i praktiken inget engagemang från staten för att säkra grunden för att områden som Matsdal kan fylla sådana föreslagna funktioner. Boverket fortsatte att prata om snabba internetanslutningar som en nyckel till framgång i glesbygdsutvecklingen, men logiken är långt ifrån genomtänkt. Hur kan till exempel digitalföretagen uppmuntras till ett område med snabb internetanslutning när vägarna inte ens rensas på snö i ett tillförlitligt schema under vintern, eller där samhället känner sig eftersatt och osäker på framtiden? Varför fokuserar ens staten på att utveckla näringsliv när de inte ens tar hand om de dagliga behoven hos de som bor i dessa områden? Dessa behov bör tas om hand oberoende av någon ekonomisk utveckling som kan vara möjlig.

För att återgå till det akuta problemet angående snöröjning av enskilda vägar, så kan man undra vad dessa beslutsfattare skulle tycka om, att inte ta sig till jobbet, eller att ambulans inte kan ta sig fram vid sjukdom eller skada, och konsekvenserna av detta, bara på grund av ett enda ogenomtänkt beslut. Dessutom undrar man vart kommunens ansvar över sina medborgare tagit vägen? Tidigare hade enskilda vägar ett litet, men ändock ett bidrag till underhåll från kommunen, men till och med det har tagits bort.

Att fokusera på hur vi kan uppmuntra fler människor att flytta till glesbygden är bra, men först bör vi fokusera på att ta hand om de som redan finns där. Vi måste börja med samhällstjänster och infrastruktur som uppfyller grundläggande behov i samhället; väl underhållna vägar, snöröjning, skolor, vård, kultur och idrott är lika viktiga i små byar som i städerna. Vi måste också prioritera social innovation och nya samhällsbaserade lösningar. Långsiktig hållbarhet inom dessa områden är en social och ekonomisk process och vi behöver verkligen tänka mer innovativt om vi menar allvar med att ta hand om landsbygdssverige och om landsbygdssverige ska ta hand om oss i framtiden.

I denna skrivelse har vi tagit Matsdal som exempel, men detta berör många fler byar med enskilda vägar i Vojmådalen med omnejd och detta BRÅDSKAR! Snart börjar vinter- säsongen och med den snön. Om ett par månader är det troligtvis full vinter och då KRÄVER vi att problemet är löst utan allt för mycket ökade kostnader.

Ansvariga för enskilda

vägar i Matsdal

Problemlösare i Västerbotten kan få mer stöd

Förra året delade Arvsfonden ut 21,3 miljoner kronor till föreningar i Västerbotten. Det är tyvärr en minskning jämfört med året innan. Fler föreningar i länet skulle kunna få...

Farbara vägar behövs alla dagar

Även om november varit ovanligt grå och slaskig, vet vi att snöoväder kommer. Trafikverkets bestämmelser som fördyrar, försenar och i vissa fall helt omöjliggör att enskilda väger...

Trafikverket bidrar starkt till att urholka landsbygden

Är det jag eller Trafikverket som bestämmer om eller när jag ska flytta från mitt hem? Det frågar sig Laila Ihrström, boende i Storgranberg, och gör sig därmed till tolk för många...

Lägg fokus på positiv framtid

I väntan på regeringsbildning kan man ägna sig åt att fundera på olika skeenden bakom partipolitiken. Det finns nämligen en hel del bakom det partipolitiska som behöver belysas,...

Vad är det som är så horribelt med vänstern?

Fråga till H-P Carlsson Tärnaby:   I en intervju i VK den 21 oktober, i samband med ditt intåg i kommunpolitiken för Liberalerna, ansåg du att valresultatet i Storumans kommun var...

Snön faller och vi med den

Snön faller och vi med den. Ulf Lundells låt från 1978 dyker upp i minnets labyrinter. Vad han menade med att vi faller med snön är något oklart men för glesbygdsbor som bor efter...