Fredag 23 oktober 2020

Lokaltidningen

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Insändare · Published sep 24, 2020 at 01:15

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott får utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit inom en viss tidsperiod. Utvisningarna av utländska brottslingar måste öka!

Den praxis som finns idag innebär att få utländska medborgare utvisas från Sverige, trots att de döms för allvarlig brottslighet. Av de utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige och döms för mord utvisas 43 procent – inte ens hälften. För rån är motsvarande andel endast 2 procent och för grov misshandel 3 procent. 

Detta är helt orimligt! Utgångspunkten måste vara att den som inte är svensk medborgare och döms till fängelse ska utvisas. Det gäller inte minst brott som begås inom ramen för gängkriminalitet.

För utländska medborgare som kan utgöra ett allvarligt hot mot rikets säkerhet eller som kan förmodas vara terrorister, finns dessutom särskilda regler som innebär att utvisning är möjligt utan att han eller hon dömts för brott. Detsamma gäller om det kan befaras att denne kommer att begå terroristbrott. Detta regleras i lagen om särskild utlänningskontroll (LSU).

Utländska medborgare som är aktiva i kriminella gäng utgör ett hot mot säkerheten i det svenska samhället. Moderaterna vill därför överväga att införa en möjlighet att utvisa utländska medborgare som kan befaras begå eller medverka till grovt organiserad brottslighet – oavsett om de dömts för brott eller inte. LSU bör tjäna som förebild i det arbetet.

Det får vara slut med daltandet. Utländska medborgare som begått allvarliga brott ska utvisas – då har man förverkat sin rätt att vistas i vårt land.

Åsa Ågren Wikström

Styrelseledamot

Moderatkvinnorna i Sverige

Rovdjurspolitiken hotar att utrota svensk fäbodskultur

Fäbodbrukarna upplever under Coronasommaren 2020 ett ökat tryck från våra rovdjur. Tamdjuren kor, getter och får, ja de djur som har sin hemvist på fäbodskogen blir förföljda,...

Skjut inte björn från helikopter

Det är inte bara osmakligt att jaga björn med helikopter och sedan destruera kropparna så att ätbart kött går upp i rök, det gör också att jägarna får en mycket mindre tilldelning och jakten rumphuggs.

Länet behöver mer vindkraft

Det finns behov av att bygga ut vindkraften i Västerbotten, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skapar stora möjligheter för Västerbotten och länets kommuner....

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Vård för utsatta av sexualiserat våld är viktigt!

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Våldet gör att kvinnor diskrimineras och utsätts för fysiskt och psykiskt lidande....

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport