Söndag 20 januari 2019

Lokaltidningen

Slö bevakning av EU-beslut!

Insändare · Published jan 3, 2019 at 12:00

Nyligen fattade EU:s medlemsländer ett beslut som kommer att rädda hundratusentals människor från att dö på grund av antibiotikaresistens. Detta måste betecknas som ett historiskt beslut men varför tyckte inte media att detta är något att rapportera om. Ett mycket kort inslag i TV men nästan inte något alls i tidningarna. Antibiotikaresistens beräknas leda till 33 000 dödsfall per år i EU och 700 000 dödsfall per år globalt.

I Sverige har vi elva gånger lägre användning av antibiotika än genomsnittet i Europa och det är viktigt att resten av EU och världen i övrigt att komma ikapp. När vi exempelvis köper en kyckling i butiken har vi inte en aning om den fått antibiotika i förebyggande syfte eller kanske bara för att växa snabbare, därför är det viktigt att vi har samma regler. I EU är man nu överens om att ta krafttag mot spridningen av antibiotikaresistens och genom det här beslutet så blir det förbjudet att skriva ut antibiotika innan en klinisk bedömning av djuret gjorts. - Hela 70 procent av den antibiotika som används i USA exempelvis går till betesdjur och inte människor. Därför var det också viktigt att kött som importeras in till EU ska genomgå samma hårda krav, som inom EU.

Det innebär att tredjeländer måste förbjuda att använda antibiotika i tillväxtfrämjande syfte, användning av antibiotika i förebyggande syfte eller att gruppbehandla djur. Fredrick Federley (C), EU-parlamentariker som länge varit engagerad i frågan var med som enda svensk och fattade beslutet. Han tycker att det är fantastiskt bra att EU nu tar krafttag och vill beteckna det som ett historiskt beslut. Men varför är det så tyst i massmedia om vad EU diskuterar och beslutar ? Den 26 maj nästa år skall vi välja ledamöter i EU parlamentet. Det har då gått fem år sedan förra valet och jag är nog inte ensam när jag tycker att jag inte vet så mycket om vad som hänt och beslutats under den senaste perioden och vad de svenska ledamöterna, de som vi valde, har uträttat och hur de röstat i viktiga beslut. Många har uppfattningen att EU fattar beslut som är byråkratiska, obekväma och alltför detaljreglerande. Detta är mycket olyckligt då det ger nationalistiska och populistiska grupper argument när de vill isolera Sverige. Information om detta är viktigt och massmedia har där en mycket stor uppgift att verkligen bevaka och föra ut information kring frågorna.

Nils-Åke Sandström, (C)

Överlever fotbollen när de flesta är invandrare?

I en insändare rubricerad ”Fotboll är en mycket viktig spelare i samhällsbygget” den 3/1 framhåller Karl-Erik Nilsson och Tommy Bodin idrottens, och framför allt då fotbollens,...

Vi som levererar el betalar mest

Så har stormarna Alfrida och Jan skövlat skogar och gjort människor i norr såväl som i söder strömlösa. Och än en gång blir många av oss varse hur beroende vi är av fungerande...

Skrämmande att unga inte ser vitsen med demokrati

När folktandvården försvinner från Sorsele så märks det tydligt, alternativen finns liksom inte. Akutplatser, ambulanser, fotvård, det är mycket vi som inlandsbor drabbats av de...

Inventera jordbruksmarker nu!

Likt bönderna och växtodlarna är det nu hög tid att planera inför sommaren även för övriga markägare. Sommaren 2018 kommer många av oss minnas under en längre tid, inte minst på...

Står s-folket bakom Löfvén?

Det är en dramatisk tid i svensk politik just nu och i helgen tog Liberalerna och Centerpartiet beslutet om att lämna svensk borgerlighet och alliansen för att i stället blir...

Olika är effektivt och värdefullt

Så här efter julhelgen är det uppenbart att mat, musik och medmänniskor påverkar hur vi mår och tänker. Givetvis beror det förstås också på vilka val vi gör. Med det sällsamma...