Måndag 24 juni 2019

Lokaltidningen

Slö bevakning av EU-beslut!

Insändare · Published jan 3, 2019 at 12:00

Nyligen fattade EU:s medlemsländer ett beslut som kommer att rädda hundratusentals människor från att dö på grund av antibiotikaresistens. Detta måste betecknas som ett historiskt beslut men varför tyckte inte media att detta är något att rapportera om. Ett mycket kort inslag i TV men nästan inte något alls i tidningarna. Antibiotikaresistens beräknas leda till 33 000 dödsfall per år i EU och 700 000 dödsfall per år globalt.

I Sverige har vi elva gånger lägre användning av antibiotika än genomsnittet i Europa och det är viktigt att resten av EU och världen i övrigt att komma ikapp. När vi exempelvis köper en kyckling i butiken har vi inte en aning om den fått antibiotika i förebyggande syfte eller kanske bara för att växa snabbare, därför är det viktigt att vi har samma regler. I EU är man nu överens om att ta krafttag mot spridningen av antibiotikaresistens och genom det här beslutet så blir det förbjudet att skriva ut antibiotika innan en klinisk bedömning av djuret gjorts. - Hela 70 procent av den antibiotika som används i USA exempelvis går till betesdjur och inte människor. Därför var det också viktigt att kött som importeras in till EU ska genomgå samma hårda krav, som inom EU.

Det innebär att tredjeländer måste förbjuda att använda antibiotika i tillväxtfrämjande syfte, användning av antibiotika i förebyggande syfte eller att gruppbehandla djur. Fredrick Federley (C), EU-parlamentariker som länge varit engagerad i frågan var med som enda svensk och fattade beslutet. Han tycker att det är fantastiskt bra att EU nu tar krafttag och vill beteckna det som ett historiskt beslut. Men varför är det så tyst i massmedia om vad EU diskuterar och beslutar ? Den 26 maj nästa år skall vi välja ledamöter i EU parlamentet. Det har då gått fem år sedan förra valet och jag är nog inte ensam när jag tycker att jag inte vet så mycket om vad som hänt och beslutats under den senaste perioden och vad de svenska ledamöterna, de som vi valde, har uträttat och hur de röstat i viktiga beslut. Många har uppfattningen att EU fattar beslut som är byråkratiska, obekväma och alltför detaljreglerande. Detta är mycket olyckligt då det ger nationalistiska och populistiska grupper argument när de vill isolera Sverige. Information om detta är viktigt och massmedia har där en mycket stor uppgift att verkligen bevaka och föra ut information kring frågorna.

Nils-Åke Sandström, (C)

E-cigaretten inte ofarlig men ökar bland unga

Allt färre västerbottningar röker – men i stället ökar andelen som testar e-cigaretter, framför allt bland unga. Nu visar ny forskning som presenteras i Lungrapporten 2019 att...

Statliga jobb gör stor skillnad

Så var det dags igen för en kartläggning av den statlig närvaron ute i vårt avlånga land. Denna gång fick länsstyrelserna uppdraget. För inte så länge sen, närmare bestämt i maj...

Rädda bostadskrisen och bygg klimatsmarta trähus

Traditionella byggmetoder skapar långa ledtider och stora klimatutsläpp. Regeringen vill att bostadsbyggandet blir snabbare, billigare och mer hållbart. Västerbottens kommuner kan...

Glesbygden har fått nytt fokus

Bevisligen har något hänt. Det har blivit ballt att skriva om lands- och glesbygd, även i riksmedierna Det är bra. Mindre bra är perspektiven. Ibland undrar jag om fördumningen...

Fel att anmäla våldtäkt för sent

Jag förstår inte de personer som anmäler sexuellt trakasseri, sexuellt ofredande, eller våldtäkt efter så lång tid så som till exempel tio år - redan ett åt är för lång väntan....

Vad ska vi med släktgårdar till?

Jag råkade följa en twitterdiskussion om släktgårdar. Två läger utkristalliserade sig snabbt. Det hela startade med frågan: ”tror journalisterna på DN m.fl verkligen att man ”bor...