Onsdag 17 juli 2019

Lokaltidningen

SD: Urvattna inte interpellationsverktyget!

Insändare · Published apr 25, 2019 at 01:15

Socialdemokraterna ställde en interpellation mot vår gruppledare i Lycksele, Thomas Palmblad, rörande en nationell angelägenhet. Interpellationer av denna sort bör ej ställas då det urvattnar det demokratiska redskapet. Varför vill Socialdemokraterna urvattna oppositionsmedlen?

Socialdemokraterna försökte med interpellationsverktyget tillskriva vårt parti åsikter vi inte har. Lycksele kommuns sätt att hantera interpellationer går mot lagstiftarens avsikt. Lagstiftaren ämnar ge oppositionen verktyg för att kritisera de som bestämmer inom ett område. Interpellationerna bör endast ställas rörande frågor som är principiellt viktiga för kommunen. Syftet med oppositionens verktyg är förstås att kunna ifrågasätta ställningstaganden, strategier, målsättningar och beslut, för att kunna förverkliga en god kommunal förvaltning.

Under kommunfullmäktige i Lycksele måndagen den 8 april valde Socialdemokraterna att ställa en interpellation till Sverigedemokraternas gruppledare i Lycksele. Kommunallagen tar inte sikte mot att ställa en interpellation till en annan förtroendevald inom oppositionen, dessutom berörde ämnet främst en nationell angelägenhet, samt vårt partis principiella ställningstagande rörande enskilda begrepp. Förfarandet tillåts emellertid i Lycksele kommunfullmäktige, samt märkligt nog även i Lycksele kommunfullmäktiges arbetsordning.

Interpellationer innebär ett viktigt verktyg för att kunna driva en god opposition. Detta är bra för att kunna ställa kritiska frågor för att vidareutveckla kommunal demokrati och kunna stärka den kommunala förvaltningen. Dilemmat med interpellationer är att de kan användas vårdslöst. De tar tid att behandla. Det är viktigt att inte urvattna betydelsen av de verktyg oppositionen har i sin verktygslåda, såvida oppositionen inte ska bli oviktig i den kommunala politiken.

Själva interpellationens innehåll var i det här fallet tämligen suspekt och berörde nationell lagstiftning som partier är överens om, exempelvis Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I interpellationen framkommer ingen fråga som berör kommunens förvaltning eller politik. Interpellationen bör alltså inte ställas såvida den inte berör frågor som är av större intresse för kommunen.

I Socialdemokraternas iver att tillskriva oss idéer vi inte står för så använder man oppositionsverktyget i frågor som i huvudsak berör nationell nivå mot en förtroendevald lokalpolitiker.

Varför väljer socialdemokraterna att urvattna de politiska verktygen?

Petter NIlsson

Ordförande SD Västerbotten

Thomas Palmblad

Gruppledare Lycksele

Fel med avveckling av Tärnabys Sameskola

Med respekt för Sametingets status som självständigt demokratiskt organ, vill vi uttrycka vår oro över det beslutet som majoritetspartierna i Sameskolstyrelsen tagit när de valt...

Media behöver decentraliseras

Det är verkligen inte bara fotbolls-VM som kan ge hjärtsnörp.

Industrijordbruk är inte klimatsmart

I en ledare den 26/6 hyllar Torbjörn Wennebro kon som en ”klimatsmart uppfinning”. I sak har han naturligtvis rätt, men sedan gör han misstaget att placera in den i en svunnen...

Oss lurar man inte...

I skrivandes stund har årets Almedalsvecka inletts och en av frågorna som behandlas är infrastruktur och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Infrastruktur är en av...

Att kömiljarden återinförs är bra

I december förra året antog riksdagen M/KD-budgeten. Den innehåll förslaget om att återinföra en utvecklad och breddad kömiljard och för det avsattes närmare två miljarder kronor....

Ko - en klimatsmart uppfinning

Kosläpp lockar så här års tusentals besökare på gårdar runt om i landet, så också i denna tidnings spridningsområde. Tyvärr har aktiviteten fått ställas in på vissa håll på grund...