Måndag 17 februari 2020

Lokaltidningen

SD: Urvattna inte interpellationsverktyget!

Insändare · Published apr 25, 2019 at 01:15

Socialdemokraterna ställde en interpellation mot vår gruppledare i Lycksele, Thomas Palmblad, rörande en nationell angelägenhet. Interpellationer av denna sort bör ej ställas då det urvattnar det demokratiska redskapet. Varför vill Socialdemokraterna urvattna oppositionsmedlen?

Socialdemokraterna försökte med interpellationsverktyget tillskriva vårt parti åsikter vi inte har. Lycksele kommuns sätt att hantera interpellationer går mot lagstiftarens avsikt. Lagstiftaren ämnar ge oppositionen verktyg för att kritisera de som bestämmer inom ett område. Interpellationerna bör endast ställas rörande frågor som är principiellt viktiga för kommunen. Syftet med oppositionens verktyg är förstås att kunna ifrågasätta ställningstaganden, strategier, målsättningar och beslut, för att kunna förverkliga en god kommunal förvaltning.

Under kommunfullmäktige i Lycksele måndagen den 8 april valde Socialdemokraterna att ställa en interpellation till Sverigedemokraternas gruppledare i Lycksele. Kommunallagen tar inte sikte mot att ställa en interpellation till en annan förtroendevald inom oppositionen, dessutom berörde ämnet främst en nationell angelägenhet, samt vårt partis principiella ställningstagande rörande enskilda begrepp. Förfarandet tillåts emellertid i Lycksele kommunfullmäktige, samt märkligt nog även i Lycksele kommunfullmäktiges arbetsordning.

Interpellationer innebär ett viktigt verktyg för att kunna driva en god opposition. Detta är bra för att kunna ställa kritiska frågor för att vidareutveckla kommunal demokrati och kunna stärka den kommunala förvaltningen. Dilemmat med interpellationer är att de kan användas vårdslöst. De tar tid att behandla. Det är viktigt att inte urvattna betydelsen av de verktyg oppositionen har i sin verktygslåda, såvida oppositionen inte ska bli oviktig i den kommunala politiken.

Själva interpellationens innehåll var i det här fallet tämligen suspekt och berörde nationell lagstiftning som partier är överens om, exempelvis Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I interpellationen framkommer ingen fråga som berör kommunens förvaltning eller politik. Interpellationen bör alltså inte ställas såvida den inte berör frågor som är av större intresse för kommunen.

I Socialdemokraternas iver att tillskriva oss idéer vi inte står för så använder man oppositionsverktyget i frågor som i huvudsak berör nationell nivå mot en förtroendevald lokalpolitiker.

Varför väljer socialdemokraterna att urvattna de politiska verktygen?

Petter NIlsson

Ordförande SD Västerbotten

Thomas Palmblad

Gruppledare Lycksele

Alla hjärtsjuka barn i Västerbotten ska ha en chans

Allt fler barn i Västerbottensom föds med hjärtfel överlever i dag till vuxen ålder. Det är glädjande, men det sätter också press på vården att erbjuda den typ av specialistvård...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

C: Vi går med rak rygg och tar ansvar i kommunen

Moderaterna och Politiskt alternativ lämnar samarbetet i majoritet i Vilhelmina kommun. Därmed finns ingen majoritet eller nån Koalition. Det är tufft att vara den där lokala...

Sluta Söndra - börja hela!

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.

Använd mer bioenergi i länet

Kommunerna i Västerbotten kan spela en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle genom en tydlig strategi för bioenergi. Det går att ersätta i stort sett alla...

Centraliseringen sker i smyg

Det sker i smyg. Det sker med stora och små steg men kom inte och säg att vi inte har kompetensen, att vi är mindre värda.