Onsdag 22 maj 2019

Lokaltidningen

SD: Urvattna inte interpellationsverktyget!

Insändare · Published apr 25, 2019 at 01:15

Socialdemokraterna ställde en interpellation mot vår gruppledare i Lycksele, Thomas Palmblad, rörande en nationell angelägenhet. Interpellationer av denna sort bör ej ställas då det urvattnar det demokratiska redskapet. Varför vill Socialdemokraterna urvattna oppositionsmedlen?

Socialdemokraterna försökte med interpellationsverktyget tillskriva vårt parti åsikter vi inte har. Lycksele kommuns sätt att hantera interpellationer går mot lagstiftarens avsikt. Lagstiftaren ämnar ge oppositionen verktyg för att kritisera de som bestämmer inom ett område. Interpellationerna bör endast ställas rörande frågor som är principiellt viktiga för kommunen. Syftet med oppositionens verktyg är förstås att kunna ifrågasätta ställningstaganden, strategier, målsättningar och beslut, för att kunna förverkliga en god kommunal förvaltning.

Under kommunfullmäktige i Lycksele måndagen den 8 april valde Socialdemokraterna att ställa en interpellation till Sverigedemokraternas gruppledare i Lycksele. Kommunallagen tar inte sikte mot att ställa en interpellation till en annan förtroendevald inom oppositionen, dessutom berörde ämnet främst en nationell angelägenhet, samt vårt partis principiella ställningstagande rörande enskilda begrepp. Förfarandet tillåts emellertid i Lycksele kommunfullmäktige, samt märkligt nog även i Lycksele kommunfullmäktiges arbetsordning.

Interpellationer innebär ett viktigt verktyg för att kunna driva en god opposition. Detta är bra för att kunna ställa kritiska frågor för att vidareutveckla kommunal demokrati och kunna stärka den kommunala förvaltningen. Dilemmat med interpellationer är att de kan användas vårdslöst. De tar tid att behandla. Det är viktigt att inte urvattna betydelsen av de verktyg oppositionen har i sin verktygslåda, såvida oppositionen inte ska bli oviktig i den kommunala politiken.

Själva interpellationens innehåll var i det här fallet tämligen suspekt och berörde nationell lagstiftning som partier är överens om, exempelvis Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I interpellationen framkommer ingen fråga som berör kommunens förvaltning eller politik. Interpellationen bör alltså inte ställas såvida den inte berör frågor som är av större intresse för kommunen.

I Socialdemokraternas iver att tillskriva oss idéer vi inte står för så använder man oppositionsverktyget i frågor som i huvudsak berör nationell nivå mot en förtroendevald lokalpolitiker.

Varför väljer socialdemokraterna att urvattna de politiska verktygen?

Petter NIlsson

Ordförande SD Västerbotten

Thomas Palmblad

Gruppledare Lycksele

Umeå sviker glesbygden

Västerbottens-Kuriren (VK) rapporterar om att Umeå kommuns näringslivs- och arbetsutskott har avstyrkt förslaget till ny kommunal kostnadsutjämning som i huvudsak går ut på att...

Bensinuppror - nja...

Bensinupproret både hyllas och dissas. Vad man än tycker så sätter det fingret på väsentligheter för både den lilla människan och det stora jordklotet. Och allt hänger ihop....

Moderaterna vill bekämpa stöldligor i Västerbotten

Över hälften av alla bostadsinbrott begås av utländska stöldligor. En stor del av stöldgodset transporteras sedan direkt ut ur landet. Ligor är väl organiserade och har utvecklat...

Folkrörelserna växer på landet

Framtidens folkrörelse växer fram runt om på Sveriges landsbygder. Hur ska den nya folkrörelsen se ut och arbeta? Den frågan ställer sig många folkrörelser just nu, däribland LRF....

V är inte trovärdiga i just landsbygdsfrågor

Svar till Vänsterpartiets Daniel Johansson och Liselotte Olssons insändare ”När C styr ökar klyftorna mellan stad och land.” Det är svårt att ge sig på Centerpartister när det...

Sluta tacka - kräv handling!

Hur kommer det sig att lands- och glesbygdsfrågor alltid hamnar i farstun och inte i finrummet? Jag har funderat på det i många herrans år och kommit fram till två förklaringar....