Torsdag 22 april 2021

Lokaltidningen

Sätt stopp för vardagsbrotten i Lycksele!

Insändare · Published feb 24, 2021 at 01:15

Inbrott. Skadegörelse. Bluffakturor. Bit för bit stjäl de företagarnas framtidstro. Vardagsbrotten som dagligen drabbar Lyckseles företag fortsätter att öka - i skymundan av covid-19-krisen pågår en annan kris som staten och ansvariga myndigheter måste prioritera.  

När brottslighet fyller nyhetsrubriker handlar det nästan uteslutande om grov kriminalitet i form av skjutningar och bombdåd i storstäder. De vanligaste brotten som drabbar företag och som förpestar tillvaron för Sveriges företagare och deras anställda är dock mängdbrott som stölder och bedrägerier.  

De senaste årens negativa trend med ökad brottslighet både har fortsatt och förvärrats under coronakrisen, och resultatet blir en negativ spiral med allt lägre tilltro och allt större oro. En majoritet av alla företag med anställda har blivit utsatta för brott under de senaste åren.  

Var femte brottsutsatt företagare har övervägt att lägga ner sin verksamhet på grund av kriminaliteten, och det är inget annat än förfärande siffror. Samtidigt har andelen företagare som inte polisanmäler brotten ökat från 42 till 65 procent. Mörkertalet av brott som polisen aldrig får se har aldrig varit större. 

Så här kan vi helt enkelt inte ha det. 
Brottsligheten mot Lyckseles företagare får aldrig normaliseras och måste tas på största allvar – det mänskliga lidandet och de ekonomiska konsekvenserna är i slutändan ofta förödande. 

Från politiskt håll behövs en tydlig nolltolerans även mot vardagsbrott. 
För att företagare ska se det som meningsfullt och orka att avsätta tid att anmäla vardagsbrotten måste det vara tydligt att brotten tas på allvar. 

Så vad är det som behöver göras för att motverka brotten? Från statligt håll behöver det säkerställas att utbyggnaden av Polisen resulterar i fler synliga och närvarande poliser på Lyckseles gator, torg, vägar och andra tänkbara brottsplatser.
Trots regeringens ambition om 10 000 fler polisanställda till år 2024 har antalet poliser i yttre tjänst sjunkit sedan 2015. I varje kommun ska det finnas en polisiär trygghetskontakt med god kännedom om det lokala näringslivets förutsättningar.  

En viktig del är att integrera trygghetsfrågorna i näringslivsarbetet.
I de medborgarlöften som kommunen och Polisen undertecknar varje år behöver det finnas ett tydligt företagarfokus. 

Näringslivet behöver också i högre grad involveras i den fysiska trygghetsplaneringen i form av belysning och kameraövervakning samtidigt som kommunen säkerställer att all form av skadegörelse och klotter skyndsamt repareras och saneras. 

Det sägs att många bäckar blir en stor å. Det många vardagsbrott leder till vill vi till varje pris undvika.  

Företagarna Lycksele

Brottsligheten mot Lyckseles företagare får aldrig normaliseras.

Rejäl satsning på äldrevården

Konkurrensutsatt och privatiserad äldreomsorg, färre boendeplatser, otrygga arbetsvillkor med mera har under många år försämrat äldreomsorgen. Tydligen är det så att det behövs en...

Politiken måste bli tydligare

Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan.

Dumt att spara på Resurscentrum

Socialnämnden i Lycksele har aviserat en nedskärning av budget inom området Arbetsmarknadsåtgärder, en nedskärning från 6,1 miljoner till 2,6 miljoner. Nedskärningen rör...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar