Måndag 25 maj 2020

Lokaltidningen

Lokaltidningen 20190911

S: Vi vill stärka välfärden i hela landet!

Insändare · Published sep 18, 2019 at 01:15

Vi står upp för att man har rätt till lika bra skola, vård och omsorg alldeles oavsett var i Sverige man bor.

Moderaterna delar inte vår grundsyn. De delar istället upp landets kommuner och regioner i kategorier om närande och tärande – tillväxtkommuner som bidrar och landsbygdskommuner som inte gör detillväxtkommuner som bidrar och landsbygdskommuner som inte gör det. Det vore önskvärt om de kunde tala ur skägget på den punkten. Istället får vi ett svar som närmast vill göra gällande att det är de som står upp för skatteutjämningen. Helt tvärtemot de utspel vi ser från Moderaterna.

Moderaterna lyfter att vissa kommuner kommer att få bidra lite mer i och med vårt nya förslag om kommunal utjämning. De hävdar att länets större och växande kommuner kommer att straffas – en logik som indirekt pekar ut andra kommuner som just tärande. Av detta kan vi nog dra slutsatsen att Moderaterna helt enkelt inte tror på idén om ett jämlikt och sammanhållet Sverige.

De tycks också strunta faktumet att kommunerna som utgör knutpunkter i sina regioner ofta fylls på med människor från mindre orter runt om – människor som fått sin skolgång betald av skattebetalarna på hemorten. Enligt oss socialdemokrater är det inte mer än rätt att de kommunerna bör kompenseras för det.

Förra mandatperioden investerade vi socialdemokrater 35 miljarder i svensk välfärd. Det har bland annat gjort att 100 000 fler idag jobbar i välfärden än när vi tillträdde. Genom Januariavtalet har vi sett till att säkra ytterligare förstärkningar till kommuner och regioner denna mandatperiod. Vi tror på jämlikhet – och är villiga att prioritera därefter. Precis som SKL:s analys ser vi att det under kommande mandatperioder behöver tillskjutas 90 miljarder till välfärden. Vi ser att välfärd efter behov kostar, något som Moderaterna i sitt snäva marknadsekonomiska tänk helt bortser från.

Dessutom verkar Moderaterna, å sin sida, tycka att kommuner och regioner som brottas med långa avstånd, kompetensförsörjning, utflyttning och en tuff ekonomi ska skylla sig själva.

Isak From (S)

distriktsordförande

Anna-Lena Danielsson (S)

regionråd

De hävdar att länets större och växande kommuner kommer att straffas

Stor risk att fler super under coronakrisen

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Det är dags att börja jobba med naturen nu, inte mot!

Min sambo och jag skulle här om kvällen lasta knappt ett ton gammal matjord på ett släp. Släpet var tippbart, så vi skottade upp jorden i en skottkärra, gick med den till släpet,...

Så mycket bättre...

Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.