Lördag 31 oktober 2020

Lokaltidningen

Lilly Bäckström, S, oppositionsråd, menar att man under hennes regim jobbade hårt med arbetsmarknadsfrågor. Foto: Gunnar Eriksson

S: Vi har jobbat hårt med företagsfrågor

Insändare · Published okt 14, 2020 at 01:15

Som socialdemokratiskt fd kommunstyresleordförande (KSO) finner jag det angeläget att göra en tillbakablick över Socialdemokraternas arbete med bland annat arbetsmarknadsfrågor. Under min tid i ledningen har kommunen gjort sig känd för att kämpa för varje enskilt arbetstillfälle.

Redan 2007 hade vi första drabbningen med Skatteverket. Kampen återupptogs 2015 med åtta andra kommuner i landet och en stark lokal opinionnär verksamheten skulle centraliseras. Samma arbete fick vi utföra i kampen om Domstolsverket. Alla krokade arm för det gemensamma målet.

Vi lyckades också skapa nya arbetstillfällen med arbetsförmedlingens etablering av den digitaliserade kundtjänsten. småAs etablering som jag hade förmånen att organisera presentationen av Lycksele som etableringsort, och vi vet hur det beslutet blev. Cirka fyrtiofem nya arbetstillfällen skapades med det beslutet. Vi omfördelade inga skattefinansierade jobb, vi medverkade till att skapa nya jobb. Därutöver har det också skett ett antal nya etableringar, men även befintliga företag har utökat sin verksamhet. När de efterfrågat svar på sina frågor har kommunens näringslivskontor var de behjälpliga i svaren.

Vi socialdemokrater har alltid stöttat Industrihus AB för att underlätta för företagare att etablera sig. Alla företagare varken kan eller vill vara fastighetsägare. Marknaden i Lycksele förmår inte att tillhandahålla motsvarande lokaler. Idag har närmare 500 personer sin anställning i ett företag som hyr sina lokaler av Lycksele Industrihus, ett helägt bolag av kommunen.

I vårt kommunala program inför valet 2018 sa vi att vi också att flytta ut näringslivskontoret från kommunhuset. Vilket verkställdes januari 2019.

Lilly Bäcklund

Oppositionsråd för Socialdemokraterna

Under min tid i ledningen har kommunen gjort sig känd för att kämpa för varje enskilt arbetstillfälle.

MP: Vi vill bygga Sverige rättvist och gott

I ett av världens mest utvecklade länder väljer vi vilket samhälle vi vill vara. Om vi vill göra vad vi kan för att ingen ska lämnas efter och leva i utanförskap - eller om vi...

Enad front vinner tillit och tro

Att som medborgare och företagare se kommunledningen i enad front ökar den gemensamma självkänslan.

C: Utveckla det geriatriska öppenvårdsteamet i länet

Det Geriatriska öppenvårdsteamet som idag finns i Umeå är en viktig resurs i den nära vården. Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in en motion där man föreslår...

Skjut inte björn från helikopter

Det är inte bara osmakligt att jaga björn med helikopter och sedan destruera kropparna så att ätbart kött går upp i rök, det gör också att jägarna får en mycket mindre tilldelning och jakten rumphuggs.

V: Glöm inte de kroniskt sjuka under pandemin

När många vårdinsatser uteblivit på grund av risk att smittas av Covid 19 så får inte de kroniskt sjukas behov glömmas bort. Långt över 100 000 besök i länets sjukvård verkar ha...

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport