Fredag 23 oktober 2020

Lokaltidningen

Alliansen I Lycksele kommun arbetar långsiktigt för att skapa en än mer attraktiv kommun att leva i, menar skribenterna. Foto: LJUNGBY

S kortsiktighet riskerar att skada Lycksele

Insändare · Published sep 23, 2020 at 01:15

Vi i Alliansen värnar Lycksele kommun och arbetar långsiktigt för att skapa en än mer attraktiv kommun att leva i. För detta krävs bland annat ett väl fungerande näringsliv så att möjligheten för människor att kunna bo, arbeta i, och flytta till Lycksele stärks.

Partierna i kommunfullmäktige ställde sig år 2018 bakom att minska andelen kommunal verksamhet som sker i egen regi, från ca 93 procent till 85 procent. Vi vill nu genom konkurrensutsättning komplettera den kommunala delen med fler privata arbetsgivare. Dels i syfte att ge företag bättre förutsättningar att verka och skapa jobb i Lycksele. Men även för att säkerställa att medborgarnas skattepengar används effektivt och hållbart.

2007 antogs en policy för konkurrensutsättning i kommunen. Att S sedan inte klarade av att leverera något av detta under drygt tio år vid makten förklarar inte varför man nu helt plötsligt går på tvären när Alliansen genomför den politik vi varit överens om. En inriktning som tydligt står inskrivet i vårt näringslivspolitiska program och som S gett sitt godkännande till under hela processen.

Sedan tidigare ligger 40 procent av verksamheten inom gata/park ute på entreprenad. Vi vill inte bara sätta fler uppdrag på entreprenad, utan istället konkurrensutsätta ytterligare 20 procent av gatu- och parkenheten.

Med en sådan modell kan ju den kommunala verksamheten faktiskt få fortsätta sitt uppdrag. Ett exempel är den tidigare konkurrensutsättningen av insamling av hushållsavfall där kommunens verksamhet vann.

Att oppositionen inte ser värdet av Lycksele som en jobbskaparvänlig kommun är beklagligt. Vi är inte nöjda med att Lycksele kommun ligger i landets bottenskikt vad gäller näringslivsklimat. Vi kan bättre och det är vår ambition att visa det.

Roland Sjögren

KSO (KD)

Christer Rönnlund

vice KSO (M)

Rickard Sundberg

gruppledare (L)

Petra Svedin

gruppledare (C)

Vi kan bättre och vår ambition att visa det.

Rovdjurspolitiken hotar att utrota svensk fäbodskultur

Fäbodbrukarna upplever under Coronasommaren 2020 ett ökat tryck från våra rovdjur. Tamdjuren kor, getter och får, ja de djur som har sin hemvist på fäbodskogen blir förföljda,...

Skjut inte björn från helikopter

Det är inte bara osmakligt att jaga björn med helikopter och sedan destruera kropparna så att ätbart kött går upp i rök, det gör också att jägarna får en mycket mindre tilldelning och jakten rumphuggs.

Länet behöver mer vindkraft

Det finns behov av att bygga ut vindkraften i Västerbotten, enligt Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Det skapar stora möjligheter för Västerbotten och länets kommuner....

Norrlands glesbygd är en gödkalv

Att klyftorna ökar mellan stad och land är ingen naturlag utan ett resultat av politisk flathet kombinerat med ett kolonialt synsätt på framför allt glesbygdskommuner.

Vård för utsatta av sexualiserat våld är viktigt!

Var femte vuxen kvinna i Sverige har någon gång i sitt liv utsatts för allvarligt sexuellt våld. Våldet gör att kvinnor diskrimineras och utsätts för fysiskt och psykiskt lidande....

Utred inte ihjäl Norrlands kraft

Det är hög tid för nya sätt att möta framtidens utmaningar genom att ta vara på kraften från oss som bor och verkar i Norrlands inland.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport