Torsdag 23 september 2021

Lokaltidningen

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Insändare · Published jul 26, 2021 at 01:15

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens kompetensbehov på arbetsmarknaden. Redan idag är arbetsmarknadens behov av personal och kompetens stora och den prognosen ser ut att hålla i sig och växa.

Vi står också inför ett klimathot och vi socialdemokrater backar inte för att möta det med hållbara investeringar som tar oss ur krisen.

Vår ingång är att omställningen måste göras rättvist, ska vi klara klimatomställningen behövs därför investeringar på flera områden inte minst behöver vi investera i ny kompetens för att kunna ta de nya jobben som nu växer fram.

I norra Sverige är dessa investeringar viktiga, för att möta behoven vill vi se att en ny utbildningsform för kompetensutveckling under anställning införs, där risken delas mellan arbetsgivare arbetstagare och samhället.

Sverige har satt ett mål om att vara klimatneutrala 2045. Vi vill se ett sysselsättningsmål kopplat till utsläppsmålet. För att kunna säkra kompetensförsörjningen inom bland annat denna framväxande bransch måste vi kunna säkerställa att utbildning kan ges på distans eller på glesbefolkade orter för att människor ska kunna bo kvar och samtidigt utbilda sig.

Vi vill se en organisation för arbetsmarknadspolitiken, vuxenutbildningen och gymnasieskolan som utgörs av ett sammanhållet system som kan ta ansvar och planera utifrån lokala behov samt en säkrad grundfinansiering för vuxenutbildningen.

Vi tror också på ett system för studiemedelsavskrivningar för att attrahera inflyttning till norra Sveriges glesare områden.

Pandemiåret 2020 har visat att den digitalisering som ägt rum ställt gamla synsätt och sanningar på ända. Uppfattningen om hur vi jobbar, var vi jobbar och när vi jobbar har för många yrkesgrupper förändrats.

Det här ger en möjlighet att tänka nytt i hur arbete generellt ska organiseras. Fler arbetstillfällen kan flyttas från kontor i storstäderna ut i landet, detta oavsett placering av huvudsäte.

Klimatomställningen är avgörande för vår framtid. Ska vi lyckas krävs aktiva investeringar i såväl hållbara lösningar som kompetensutveckling. Så skapar vi verklig förändring och hopp om en ljusare framtid, för oss och våra barn.

Isak From (S)

distriktsordförande
Socialdemokraterna i Västerbotten

Vi måste investera i ny kompetens för att kunna ta de nya jobben som nu växer fram.

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Ta omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?

Kvinnors pensioner måste höjas - orättvist system

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Lycksele kommun är 24 procent. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Bygg enklare så blir det billigare

Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika