Tisdag 26 maj 2020

Lokaltidningen

Riskgrupper bör få smittopeng

Insändare · Published apr 1, 2020 at 01:15

Vi ser dagligen hur antalet som smittats av coronaviruset ökar. Det skapar oro och osäkerhet hos många människor. Inte minst hos alla dem som finns i någon riskgrupp. Moderaterna har förslag om hur vi kan förbättra skyddet för flera av riskgrupperna.

Äldre är en särskild riskgrupp. Men även personer med nedsatt immunförsvar och olika typer av sjukdomar, såsom KOL och lungemfysem, kan drabbas hårt av viruset. Många cancerbehandlingar leder också till nedsatt immunförsvar och de utgör också en riskgrupp. Dessa grupper riskerar nu att hamna mellan stolarna, eftersom vårt välfärdssystem inte är utformat för att möta den här typen av kriser. Nu måste förändringar genomföras för att skapa ekonomisk trygghet för dem som behöver stanna hemma för att inte utsättas för onödig risk. Extraordinära situationer kräver extraordinära åtgärder.

Moderaterna föreslår därför att smittbärarpenning, som idag bara kan ges till personer som är sjuka eller misstänks vara sjuka i covid-19, tillfälligt även ska kunna ges till personer i riskgrupper. Genom att dessa personer får tillgång till ersättning kan man minska risken att de smittas av covid-19. Vi vill också att man under den mest kritiska tiden slopar tvånget på läkarintyg – både för att minimera exponeringsrisken för de som behöver söka smittbärarpenning och för att avlasta sjukvården.

Moderaterna söker ett brett stöd i riksdagen för vårt förslag. Responsen har hittills varit positiv. Vi har alla fått rådet att vara hemma och isolera oss när vi är sjuka eller har symptom. I de särskilda riskgrupperna finns det människor som måste vara hemma utan att de uppvisar symptom – annars utsätts de för livsfara. De måste kunna vara hemma utan att deras ekonomi slås i bitar.

Maria Malmer Stenergard (M)

Ordförande i Socialförsäkringsutskottet

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Socialpolitisk talesperson

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ledamot Socialförsäkringsutskottet

Stor risk att fler super under coronakrisen

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Det är dags att börja jobba med naturen nu, inte mot!

Min sambo och jag skulle här om kvällen lasta knappt ett ton gammal matjord på ett släp. Släpet var tippbart, så vi skottade upp jorden i en skottkärra, gick med den till släpet,...

Så mycket bättre...

Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport