Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Rejäl satsning på äldrevården

Insändare · Published apr 21, 2021 at 01:15

Konkurrensutsatt och privatiserad äldreomsorg, färre boendeplatser, otrygga arbetsvillkor med mera har under många år försämrat äldreomsorgen. Tydligen är det så att det behövs en pandemi för att regeringen och dess samarbetspartier ska förstå hur stora bristerna verkligen är.

Vi har genom åren sett i våra kommuner hur äldreomsorgen konstant dras med stora underskott, underbudgeteras och tvingas till stora besparingar som får bekostas av vår personal och våra äldre. Detta har alltid varit tydligt för oss i Vänsterpartiet och det är nu glädjande att övriga partier också insett detta.

Förslaget från Vänsterpartiet om ökad satsning för att utveckla och stärka äldreomsorgen är efterlängtad och har nu klubbats igenom i riksdagen.

Tack vare Vänsterpartiet får nu svensk äldreomsorg drygt 4 miljarder. Satsningen ska minska andelen timanställda och i stället öka andelen tillsvidareanställda som med bättre arbetsvillkor i stället för timanställningar ökar kontinuitet vilket innebär en bättre och tryggare äldreomsorg.

Trygga arbetsvillkor innebär också att anställda kan och vågar bosätta sig i glesbygden.

Våra anställda förtjänar trygga anställningar som det går att leva på.

Våra äldre förtjänar en äldreomsorg som det går att lita på.

Margaretha Löfgren

gruppledare

Vänsterpartiet Vilhelmina

Daniel Johansson

gruppledare

Vänsterpartiet Storuman-Tärnaby

Trygga arbetsvillkor innebär också att
anställda kan och
vågar bosätta sig i
glesbygden.

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Norrland har revanschläge

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar