Lördag 15 augusti 2020

Lokaltidningen

Regionens och kommuners samarbete måste förbättras

Insändare · Published jul 2, 2020 at 01:15

Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna. Centerpartiet i Västerbotten har lämnat in en motion som handlar om en starkare samverkan mellan regional utveckling i region Västerbotten och länets kommuner.

Region Västerbotten bör vara den aktör som har en bred överblick och kunskap om hur det ser ut i länet. Där är en ökad samverkan ett bra verktyg för att ha löpande kontakter med kommunerna. En stärkt samverkan med kommunernas näringslivskontor skapar förutsättningar för resurseffektivitet och tydlighet.

Under Coronakrisen har kommuner och regionen och andra aktörer jobbat hårt för att rädda jobb och mildra skadorna för företag och arbetsgivare i länet. Ett mycket viktigt arbete som skett på flera fronter, på olika nivåer och där rågångarna varit otydliga mellan olika aktörer. Centerpartiet ser att ett starkare samarbete mellan kommunernas näringslivskontor/näringslivsansvariga och regionen skapar förutsättningar för resurseffektivitet och tydlighet.

Centerpartiet föreslår att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att se över möjligheten till ett närmare samarbete mellan regionens regionala utveckling och kommunernas näringslivskontor/näringslivsansvarige.

För att näringslivet i Västerbotten ska få de bästa förutsättningarna så kan en starkare samverkan mellan olika aktörer och nivåer vara en framgångsfaktor. Regionen kan där ta ett större ansvar för att skapa denna kultur av samarbete och samverkan.

Maria Kristoffersson

Centerpartiet Region Västerbotten

Reducera inte Sverige till en delstat i Europas USA

Ett historiskt steg för EU, konstaterar Frankrikes president Macron belåtet efter uppgörelsen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas betecknar återhämtningsfonden som en...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Avloppslögnen blir sanning

När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Pandemin avslöjar hur naken kejsaren är

Att döma av Elisabeth Björnsdotter-Rahms insändare ”Covid-19 slår hårt mot ljud- och ljusbranschen” 20200722 verkar även hon ha tagit det dramatiska steget över till socialism....

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Min sommarpärla

Märke: Cadillac Coupe de Ville

Årsmodell: 1962.

Tillverkad i: USA.

Opinion
Behöver du hjälp?


Sport