Tisdag 26 maj 2020

Lokaltidningen

I dessa tider med covid-19 är det uppehåll i planeringen men den kommer att återupptas senare. Foto: PIXABAY

PRO Lycksele vill bryta äldres ensamhet

Insändare · Published apr 1, 2020 at 01:15

Sedan början av 2019 har PRO Lycksele arbetat med projektet ”Aldrig ensam” som initierats av PRO, SKPF och SPF Seniorerna. Regeringen har beviljat medel till projektet. Medlen syftar till att finna metoder för att minska ensamhet bland äldre genom särskilt riktade insatser mot dem som är eller riskerar att bli ensamma.

Två ledamöter ur styrelsen för PRO Lycksele deltog i en av flera utbildningskonferenser i Sverige – den i Umeå november 2018. Vi insåg att det var ingen lätt uppgift att ta oss an, men inte desto mindre mycket angelägen.

Vi sökte kontakt med SKPF och SPF Seniorerna samt kommunen och genomförde tre träffar med dessa för att resonera idéer om hur vi skulle komma igång med denna så viktiga utmaning.

PRO Lycksele har arbetat vidare med att i första hand rekrytera villiga och kompetenta människor till studiecirkeln ”Tillsammans mot ensamhet” som utarbetats som en följd av de genomförda konferenserna i landet.

I december 2019 hade vi lyckats rekrytera intresserade medlemmar som var villiga att delta i cirkeln och sedan gå vidare med kontakter riktade till ensamma. Vi är sex personer som har träffats för att resonera om hur vi i PRO Lycksele kan arbeta vidare med att nå ut till först och främst pensionärer som känner sig ensamma.

Vi har vid en av våra senaste träffar inbjudit en representant för kommunens hemtjänst. Vid det tillfället deltog också en representant från SKPF. Vi fick insyn i hur hemtjänsten arbetar och även en viktig kontakt för att kunna utveckla vår besöksverksamhet, eventuellt i samarbete.

Vid sista träffen tyckte vi oss ha klart för oss vilka personer vi i första hand skulle kunna kontakta för att minska deras ensamhet.

I dessa tider med covid-19 har vi tyvärr varit tvungna göra uppehåll i planeringen, trots att vi vet att ensamheten troligen ökar framöver. Vi planerar återuppta och arbeta vidare med att utveckla denna viktiga verksamhet.

Inger Johansson

studieansvarig

Marika Lindgren

ordförande

PRO Lycksele

Stor risk att fler super under coronakrisen

I Sverige finns över 320.000 barn som redan innan krisen for illa av sina föräldrars alkoholkonsumtion. När nu krisen leder till ökat drickande, spelande och troligtvis ökat bruk...

Coronan får oss att omvärdera

Vilka är det som är hjältarna i denna obehagliga saga? Inte är det bolagen med högst vinst, eller med starkast likviditet.

Det är dags att börja jobba med naturen nu, inte mot!

Min sambo och jag skulle här om kvällen lasta knappt ett ton gammal matjord på ett släp. Släpet var tippbart, så vi skottade upp jorden i en skottkärra, gick med den till släpet,...

Så mycket bättre...

Drygt hälften av skogen är bolagsägd och bolagsskatten går till staten.

Stadsborna har sinkat bredband på landsbygden

Om man bor i staden, allt det man behöver finns nära och cykeln är det fordon man använder mest då är det lätt att tro att det är så hela landet fungerar. De som bor i den täta...

Bredband ska visst trollas fram

Bredbandsutbyggnaden borde dessutom rimligen ha skett först i glesare bygder, eftersom det är där som alla förväntas sköta nära nog alla sina ärenden via nätet.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport