Lördag 19 september 2020

Lokaltidningen

Privata sjukförsäkringar gynnar bara rikt folk

Insändare · Published mar 25, 2020 at 01:15

För Vänsterpartiet är det självklart att samhällets gemensamma resurser ska användas till vårt gemensamma bästa, jämlikt och jämställt fördelat. Det är givet för oss att vård ska ges efter behov, inte efter lönsamhet eller betalningsförmåga. Därför försvarar vi alltid välfärden från marknadslösningar och privata vinstintressen. När marknadslösningar, trots Vänsterpartiets motstånd, ändå införts har det lett till att resurser omfördelats till privata vinstintressen och resultatet har blivit dyrare och ojämlikare vård, inte bättre.

Privata sjukvårdsförsäkringar är både en systemfråga och en maktfråga. Eftersom de kan bidra till både ett systemskifte och ett maktskifte. Ett skifte från ett gemensamt välfärdssystem styrt av de demokratiskt folkvalda och behoven, till ett tudelad välfärdssystem där de som kan betala mest och genererar störst vinst får bäst vård oavsett behov.

Varför baserar Moderaterna ut att privata sjukförsäkringar inte är ett hot? Och varför vill Moderaterna skapa en allmän misstro mot den offentliga vården? Svaret är okonstlat att Moderaterna vill ha ett systemskifte och ett maktskifte. Ju mer försäkringsindustrin växer desto mer makt får den. Att marknadsanpassningen gör att både det offentligas resurser och förtroende minskar är även en del i Moderaternas plan.

Fullföljs Moderaternas plan kommer resultatet inte bara bli vård efter plånboksstorlek, välfärden kommer även att bli tudelad. För alla kommer ju inte att kunna teckna privata sjukvårdsförsäkringar eftersom de både kostar och är villkorade, vilket gör dem svårare att teckna för alla som inte är rika och friska. De med privat sjukvårdsförsäkring kommer inte heller vilja betala skatt när föreställningen blir att de betalar två gånger – via skatten och via sjukvårdsförsäkringen, vilket minskar det offentligas resurser. Det offentliga kommer därför alltmer att, med mindre resurser, ta hand om alla som står utan privat sjukvårdsförsäkring; alla vi andra och framförallt de av oss med tyngre vårdbehov.

Västerpartiet slår fast att privata sjukvårdsförsäkringar är ett stort hot, även mot Moderaterna själva, för en tudelad välfärd skapar även ett tudelat samhälle. Och i ett sådant samhälle mår ingen bra, inte ens Moderaterna.  

LiseLotte Olsson, regionråd (V)

Jonas Karlberg (V)

De som kan betala mest får bäst vård.

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Vårt uppdrag från regionfullmäktige är att genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

Folkvalda ska göra sitt jobb!

Som många andra har jag en stuga, ett gammalt torp i inlandet. Min el levereras av Vattenfall. I våras kom jag ihåg den omteckningsrätt som finns i avtalet. Jag utnyttjade den och...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?

Demokratiskt underskott i riksdagen - för få äldre!

Åldersgruppen 65 år och äldre är kraftigt underrepresenterad i politik på nationell nivå. Äldrefrågor har sedan lång tid satts på undantag och saknas därför i den politiska...

Sluta ge allmosor till blödande

Vi är inte mer beroende av staten än staten är beroende av oss och det är dags att ändra på system som bygger på allmosor och centraliserad makt.
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport