Torsdag 24 september 2020

Lokaltidningen

Lokaltidningen 20200722 Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) Riksdagsledamot Västerbotten

Pandemin avslöjar hur naken kejsaren är

Insändare · Published aug 12, 2020 at 01:15

Att döma av Elisabeth Björnsdotter-Rahms insändare ”Covid-19 slår hårt mot ljud- och ljusbranschen” 20200722 verkar även hon ha tagit det dramatiska steget över till socialism. Bättre sent än aldrig må man väl säga, men huruvida det är temporärt eller bestående kan väl bara framtiden utvisa.

Att den rådande politiska ideologin, med frihet för människor och kapital på en lika fri- och konkurrensbaserad marknad, inte håller för en pandemi är helt uppenbart. När det slutar fungera som tänkt ropar både finansvärlden, företagen och konservativa politiker på att staten, som annars inte förutsätts blanda sig i just någonting, ska träda fram och med hjälp av skattemedel rädda det som räddas kan. Dessvärre är det inte bara pandemier som avslöjar hur naken kejsaren är. Ideologin förutsätter en ohämmad rovdrift på planeten och dess ekologiska system, något som obönhörligt är på väg att leda till en fullständig katastrof för mänskligheten och den moderna civilisationen. På lite sikt är det - bland många andra effekter orsakad av människans överkonsumtion - klimatförändringar och reduktionen av den biologiska mångfalden som utgör ett hot av betydligt högre dignitet än den pågående pandemin.

Vem som helst kan konstatera att det som krävs för en i längden hållbar utveckling är någonting helt annat än frihet och konkurrens. Det krävs kollektiva lösningar, samarbete, central planering och styrning samt, inte minst, en mera jämlik värld för att det ska finnas en framtid för kommande generationer. Därför är det naturligtvis ett steg i rätt riktning att även några av de mest rabiata företrädarna för det individ-och konkurrensbaserade samhällssystemet börjar tänka om och förstå att framtiden inte finns längs den väg som skapat dagens problem.

Naturligtvis krävs det att fler än Elisabeth Björnsdotter-Rahm börjar anpassa sig till en verklighet i snabb förändring där det gamla systemet inte längre håller för att mänskligheten ens ska kunna fantisera om en framtid värd namnet. Tyvärr är tiden knapp och den pågående pandemin är bara en försmak om vad som väntar inom de närmaste decennierna om inte människan tänker om och inordnar sig i det slutna system som planeten Tellus kan erbjuda. Det enda som tillförs utifrån är solenergi som ju är en förutsättning för fotosyntesen, grunden till det biologiska livet.

Även människan måste hålla sig inom planetens gränser, något som hon tyvärr inte gör i dag. Det är en verklighet som även ekonomer och politiska ideologier måste rätta sig efter, hur mycket det än kan bära emot.

Allan Larsson

Sorsele

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Framtidstron får vi skapa själva

Att Sverige ska återgå till en nationell politik som faktiskt tar hänsyn till inomregionala skillnader verkar långsökt.

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

S kortsiktighet riskerar att skada Lycksele

Vi i Alliansen värnar Lycksele kommun och arbetar långsiktigt för att skapa en än mer attraktiv kommun att leva i. För detta krävs bland annat ett väl fungerande näringsliv så att...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport