Måndag 30 mars 2020

Lokaltidningen

I spåren efter att domen meddelats har en enorm våg av hot och hat mot samer sköljt fram i samhället, skriver insändarskribenterna. Foto: PIXABAY

Ovärdigt att rasism mot samer fortfarande lever

Insändare · Published feb 19, 2020 at 01:15

Den 6 februari var det den samiska nationaldagen! En viktig dag att uppmärksamma och fira i vårt län. Samerna och samisk kultur är en viktig och unik del i Västerbotten. Samerna har historiskt behandlats illa av Sverige. Fortfarande möts samer med rasism och samers rättigheter som ursprungsbefolkning enligt internationella överenskommelser i FN efterlevs inte.

Nyligen avgjordes rättegången mellan Girjas sameby och svenska staten. Ett mål som Girjas sameby till slut vann i Högsta domstolen. Vänsterpartiet ser med intresse på utvecklingen i spåret av den domen. En utveckling som vi tycker ska leda till att det samiska folket behandlas som ett urfolk. Sverige bör omgående ratificera ILO 169 samt modernisera rennäringslagen till att inkludera alla samer så att alla samer åtnjuter samma rättigheter som ETT urfolk.

I spåren efter att domen meddelats har en enorm våg av hot och hat mot samer sköljt fram i samhället, både i sociala medier men även i de lokala samhällena. Detta anser Vänsterpartiet vara helt oacceptabelt och vi kräver att polisen sätter in nödvändiga resurser för att utreda och lagföra de brott som begåtts och begås mot samer.

Reaktionerna efter domslutet i Girjas-målet visar hur hat, förakt och rasism mot samer lever kvar ännu. Även stat och myndigheter brister i bemötandet av den samiska befolkningen. En sanningskommission behöver genomföras. Även om Sveriges regering bad samerna om ursäkt 1998 så har ingen större förändring skett i behandlingen av samerna. En sanningskommission kan lyfta upp alla de övergrepp och fel som begåtts mot samer men kommissionen kan även jobba fram rekommendationer och förslag på hur en ny samepolitik och lagstiftning ska se ut.

En viktig del i en sådan kommission är även att genom kunskap utbilda allmänhet och beslutsfattare. Många samer har idag inte kunskap om sin egen historia på grund av statens koloniserings- och assimileringspolitik i Sápmi.  

Även kunskapen om samernas kultur, livs- och hälsosituation är knapphändig. Ett av Region Västerbottens huvuduppdrag är därför att arbeta med samisk hälsa. Regionen arbetar med att utveckla möjligheten till att ge en god hälsovård till den samiska befolkningen. I arbetet ingår utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt. Arbetet är regionsövergripande med framförallt de norra regionerna men också i nära samarbete med Sametinget och andra samiska organisationer. Exempelvis drivs projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa som ska säkerställa vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning genom att öka tillgången på språk- och kulturanpassade tjänster i hälso- och sjukvården.  

Likaså i kultursektorn finns ett behov av att tillgängliggöra och synliggöra samernas kultur och därför är det ett av insatsområdena i Region Västerbottens Kulturplan 2020 – 2023. Exempelvis har ett arbete med etablering av samiska center påbörjats. Målet är att bidra till att stärka den samiska identiteten genom möjlighet att ta del av den egna kulturen men det är också av betydelse för att höja samhällets kunskap om urfolket, både historiskt och samtida.

Vänsterpartiet säger därmed

Lahkoe saemien åålmegebiejjie! 

Vuorbbe biejvijn sámij álmmukbiejvve! Lihkku samí álmmukbiejvve!

LiseLotte Olsson (V)

Regionråd

för jämställdhet och jämlikhet

Ylva Hedqvist Hedlund (V)

2:a vice ordförande i Regionala

utvecklingsnämnden

Jonas Karlberg (V)

Ordförande i utskottet för primärvård och tandvård

Daniel Johansson (V)

Ordförande Vänsterpartiet Västerbotten

Varför testar man avlopp men inte corona?

Sverige slutar av resurs- och kostnadsskäl att testa alla misstänkta fall för coronaviruset. De kostar bara nån tusenlapp per test för coronavirus, så jag får inte ihop dessa...

Nu är det hög tid att samarbeta

Politiker är fast i strukturer som enligt min uppfattning borde förändras i takt med att världen förändras.

Skogsägare har mycket att ta hänsyn till

Det totala hyggesarealen i dag torde vara betydligt mindre i dag än på 80- och 90-talen.Så den totala matmängden är mindre. Och om löv sett som älgmat ska få en möjlighet att växa...

Vanligt folkvett behövs i krisläge

Krisberedskap är därför, för många av oss, torr ved och reservaggregat för strömmen. Inte att hamstra toapapper, jäst och strösocker i panik.

Ingen vill se samhällen gå under

Det krävs ett helhetsgrepp, det krävs en regionalpolitik värd namnet, som ser hela Sverige på allvar.