Måndag 18 januari 2021

Lokaltidningen

I Västerbotten finns en stor potential att bli självförsörjande. En ökad självförsörjningsgrad är ett av de främsta målen med vårt förslag, skriver Miljöpartiet, Västerbotten. Foto: PIXABAY

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

Insändare · Published jan 13, 2021 at 06:15

I en insändare i Lokaltidningen 20201223 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för Västerbottens bönder. När till och med centerpartister börjar se potentialen i våra förslag kan man ana att Torbjörn och andra centerpartister äntligen börjat lyssna på vad vi i Miljöpartiet faktiskt vill för Västerbottens bönder och småföretagare – och inte vad andra partier säger att vi vill. Så, för att gå Torbjörn till mötes tänkte vi ta tillfället i akt att berätta mer om vårt förslag om en grön fond för Västerbotten!

I Västerbotten finns en stor potential att bli självförsörjande. En ökad självförsörjningsgrad är ett av de främsta målen med vårt förslag om en grön fond eftersom det är bra för såväl miljön som företagande, en levande landsbygd och för beredskapen under kris, vilket vi sett inte minst under den rådande pandemin. Men hur skulle en sådan fond se ut?

I Finland finns lyckade exempel på liknande initiativ. Där skapade man ett garantiprogram i samarbete med den europeiska investeringsfonden för att småföretag skulle kunna ta lån med hjälp av garantier. För något år sedan var Västerbotten tillsammans med andra nordliga län i färd att sätta igång ett liknande initiativ. Men den gången kom projektet inte längre än till idéstadiet.

Tanken är alltså att bönder och småföretagare ska kunna ta lån från den gröna fonden för att utveckla sina verksamheter, förutsatt att hänsyn tas till djuren, naturen och klimatet. Det kan till exempel handla om att en mjölkbonde vill expandera sin verksamhet genom att köpa mer mark, starta egen produktion av ost eller anlägga en egen biogasanläggning för att på så vis öka sin lönsamhet.

Den gröna fonden är också tänkt att ge stöd åt nya lantbrukare och företagare. Ett exempel där det idag finns stor potential är inom förädlingsindustrin av vilda bär. Idag plockas mängder av lingon, blåbär och hjortron i Västerbotten medan förädlingen av bären till sylt, läkemedel eller andra produkter sker någon annanstans.

Den gröna fonden skulle bli en skjuts för Västerbottens bönder och öka den lokala livsmedelsproduktionen. Vi vill också ge fler insatser för en levande landsbygd samt ge bättre märkning av regionala produkter som underlättar för oss att göra klimatsmarta val.

Målet för oss miljöpartister är ett jordbruk där människan, djuren och naturen är i balans och mår bra. Det målet kan vi nå genom att stärka stödet till regionens lantbrukare, ställa om till ett hållbart och giftfritt jordbruk samt öka självförsörjningsgraden. Tänk globalt - handla lokalt.

Zacharias Tjäder

Nils-Erik Pettersson

Miljöpartiet Västerbotten

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Skolan som misslyckades

Hur länge skall detta skolprojekt på hålla på innan man inser att nu måste man sätta ner foten och ta nya tag. Jag är uppvuxen i den gamla folkskolan där det rådde ordning och...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden.

Miljöpartiets recept: Tänk globalt – handla lokalt!

I en insändare i Lokaltidningen 20201223 skriver centerpartisten Torbjörn Wennebro att han är intresserad av att höra mer om Miljöpartiets förslag om en regional grön fond för...

Vad innebär god och nära vård?

Det är klart att delar av god och nära vård kan digitaliseras, men det får inte ställas mot att vårdcentraler fortsättningsvis ska vara starkt bemannade.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Referat