Tisdag 20 augusti 2019

Lokaltidningen

Med en stark övertygelse att inte släppa fram nationalistiska krafter har de fyra partierna förenats i processen att förhandla fram kompromissen. Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag.

Medias ensidiga kritik ger nationalisterna nytt syre

Insändare · Published feb 6, 2019 at 01:15

Efter en fyra månader lång process har så slutligen fyra politiska partier lyckats sammanväga en kompromiss och Sverige har äntligen fått en handlingskraftig regering. Kompromissen har inte varit lätt att få fram. Partierna har fått avstå från egna ståndpunkter och tvingats släppa fram andra politiska idéer än de egna. Men med en stark övertygelse att inte släppa fram nationalistiska krafter har de fyra partierna förenats i processen att förhandla fram kompromissen.

Nationalisterna i högerpopulistiska partier som Sverigedemokraterna och kanske människor med vaga insikter i demokratiska principer har ylat om sandlåda och andra föraktande termer. Att nationalister försöker förminska processer som syftar till att utestänga dem från politisk makt är inte så konstigt, men att ”vanliga” människor gör det är bara sorgligt och visar på det faktum att demokratin inte kan tas för självklar utan måste återerövras varje dag.

Nationalismens stora sakfråga att begränsa och helst avskaffa invandring, i synnerhet från utomeuropeiska länder, går inte att betrakta isolerat. Något jag tror många SD-röstare inte förstår. Att odla politikerförakt och förakt för nödvändiga demokratiska processer vid komplicerade parlamentariska lägen är kännetecknande för de nationalistiska krafterna. Det visar på det antidemokratiska hotet från dem och nödvändigheten i att hålla en bred rågång mellan nationalister och övriga demokratiska partier.

Det är det Januariöverenskommelsen handlar om, att värna demokratin, och det är berömvärt och skall hyllas. I Sverige har nationalismen slagits tillbaka till skillnad från till exempel Polen och Ungern där nationalister styr och där nedmonteringen av demokratin pågår.

Det är i det skenet jag blir så förvånad över mediarapporteringen av Januariöverenskommelsen. Journalistkåren förefaller vara helt fast i att man måste granska händelser i politiken kritiskt att man ensidigt ifrågasätter överenskommelsen och glömmer bort storheten i att hålla en ren rågång mellan nationalism och fulla demokratiska fri- och rättigheter. Hur kan ni överge den och den frågan? Hur kan ni försvara det?

Resultatet blir att man spelar nationalisterna i händerna och att Januariöverenskommelsen framtonar som något negativt och inte som den stora triumf för demokratin som den faktiskt är.

På liberala ledarsidor har det dock kommit positiva reaktioner och på sikt när överenskommelsen fått landa och man ser den verkstad som jag är övertygad om kommer att bli resultatet så hoppas jag att även media inser uppgörelsens storhet och börjar rapportera därefter. Annars har vi ett stort allvarligt problem.

Demokraten

C-kvinnorna: Lägg inte ner Stugan i Åsele!

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 19-06-28, fattades beslut om att säga upp hyresavtalet med Region Västerbotten angående särskilda boendet Stugan. Avtalet sägs upp när avtalstiden...

Norrmejerier – bör byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Flickor med autism får sin diagnos senare än pojkar

Flickor med autism får ofta sin diagnos betydligt senare än pojkar. Förskolan spelar redan en viktig roll och för att stötta pedagoger presenterar vi två tecken på autism som ofta...

Låt skillnader bli styrkor

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...

Ordningsvakter borde få bötfälla för nedskräpning

Att skräpa ner är olagligt sedan åtta år tillbaka och kan ge böter på 800 kronor. Ändå har försvinnande få i Västerbotten bötfällts för nedskräpning. Ett nytt förslag, som ger...

Låt inte demokratin förfalla

De många samtalen om demokrati och förtroende satte verkligen spår.