Torsdag 25 april 2019

Lokaltidningen

Med en stark övertygelse att inte släppa fram nationalistiska krafter har de fyra partierna förenats i processen att förhandla fram kompromissen. Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag.

Medias ensidiga kritik ger nationalisterna nytt syre

Insändare · Published feb 6, 2019 at 01:15

Efter en fyra månader lång process har så slutligen fyra politiska partier lyckats sammanväga en kompromiss och Sverige har äntligen fått en handlingskraftig regering. Kompromissen har inte varit lätt att få fram. Partierna har fått avstå från egna ståndpunkter och tvingats släppa fram andra politiska idéer än de egna. Men med en stark övertygelse att inte släppa fram nationalistiska krafter har de fyra partierna förenats i processen att förhandla fram kompromissen.

Nationalisterna i högerpopulistiska partier som Sverigedemokraterna och kanske människor med vaga insikter i demokratiska principer har ylat om sandlåda och andra föraktande termer. Att nationalister försöker förminska processer som syftar till att utestänga dem från politisk makt är inte så konstigt, men att ”vanliga” människor gör det är bara sorgligt och visar på det faktum att demokratin inte kan tas för självklar utan måste återerövras varje dag.

Nationalismens stora sakfråga att begränsa och helst avskaffa invandring, i synnerhet från utomeuropeiska länder, går inte att betrakta isolerat. Något jag tror många SD-röstare inte förstår. Att odla politikerförakt och förakt för nödvändiga demokratiska processer vid komplicerade parlamentariska lägen är kännetecknande för de nationalistiska krafterna. Det visar på det antidemokratiska hotet från dem och nödvändigheten i att hålla en bred rågång mellan nationalister och övriga demokratiska partier.

Det är det Januariöverenskommelsen handlar om, att värna demokratin, och det är berömvärt och skall hyllas. I Sverige har nationalismen slagits tillbaka till skillnad från till exempel Polen och Ungern där nationalister styr och där nedmonteringen av demokratin pågår.

Det är i det skenet jag blir så förvånad över mediarapporteringen av Januariöverenskommelsen. Journalistkåren förefaller vara helt fast i att man måste granska händelser i politiken kritiskt att man ensidigt ifrågasätter överenskommelsen och glömmer bort storheten i att hålla en ren rågång mellan nationalism och fulla demokratiska fri- och rättigheter. Hur kan ni överge den och den frågan? Hur kan ni försvara det?

Resultatet blir att man spelar nationalisterna i händerna och att Januariöverenskommelsen framtonar som något negativt och inte som den stora triumf för demokratin som den faktiskt är.

På liberala ledarsidor har det dock kommit positiva reaktioner och på sikt när överenskommelsen fått landa och man ser den verkstad som jag är övertygad om kommer att bli resultatet så hoppas jag att även media inser uppgörelsens storhet och börjar rapportera därefter. Annars har vi ett stort allvarligt problem.

Demokraten

Satsa på yrkesutbildning för vuxna - behovet är enormt

Yrkesutbildningar för miljarder blir inte av samtidigt är behovet av yrkeskunniga personer enormt på arbetsmarknaden. Men i stället för att se till att satsningarna på yrkesvux...

Landsbygden blev lottlös igen!

Det blev en tummetott. Tyvärr, inte förvånande men ack så trist. Härom veckan presenterade regeringen sitt förslag till vårbudget och jag hade in i det sista en förhoppning om att...

SD: Urvattna inte interpellationsverktyget!

Socialdemokraterna ställde en interpellation mot vår gruppledare i Lycksele, Thomas Palmblad, rörande en nationell angelägenhet. Interpellationer av denna sort bör ej ställas då...

Dags för lokalbanker att ta över!

Skandalen i Swedbank har närmast obegripliga dimensioner: En VD som blåljuger, en ordförande som gömmer sig, en stämma som beslutar om höjda styrelsearvoden mitt under brinnande...

KD-väljare blir förskräckta!

Joel Nise skriver i LT 10 mars att det som skiljer KD och Centerpartiet är att KD väljer att samarbeta med partier, där man tycker ungefär lika och där kompromisser kan ske utan...

Nu är det bråttom att förändra!

Tänk ändå vilket slöseri det är. Ett fatalt misstag från det styrande oberoende av valör som går vidare från regering till regering utan att densamme inser hur mycket det påverkar...