Fredag 23 augusti 2019

Lokaltidningen

Malin Ackermann svarar Ulf Sandberg om ledaren

Insändare · Published maj 8, 2019 at 01:15

Vill börja med att påpeka att jag hellre fått frågorna direkt till mig men eftersom Ulf önskar bli publicerad så respekterar jag det och svarar i punktform för att möta Ulfs frågor.

Att uttrycka - Vad vill människan egentligen känns inte speciellt trevligt om jag ska vara ärlig. Inte heller att kalla det jag skriver för plattityder eftersom jag har en gedigen kompetens kring samhällsfrågor. Såväl akademisk som karriärmässig, utan att skylta med den särskilt ofta.

Jo, jag anser att orättvis politik tär på Sveriges humankapital. Att människor har en fri vilja är en sak men det jag syftar på är människors utbildning, färdigheter, kompetenser och hälsa som har betydelse för den ekonomiska tillväxten. Tror fler än jag blir provocerad av att du antyder att vi ska leva av naturen och själva rår för den försämrade servicen. Det var vad jag vet många årtionden sen man kunde leva av natur och när det gäller service så är inte mindre tillgång till handel som är orättvist utan tillgång till offentlig service och välfärd trots att vi betalar lika mycket eller mer i skatt. Decennier av centralisering har tärt på såväl human som strukturkapital i inlandet och glesbygd.

När det gäller politiska system och strukturer anser jag att det är hög tid att frångå principen att kanalisera politiska åtgärder via län. Ett gott exempel är statlig lokalisering som efter vår kamp för att behålla Skatteverket i Lycksele renderade i en utredning som utgick ifrån och dessutom resulterade i utflyttning av statliga verk till residensstäder istället för att stimulera funktionella arbetsmarknadsregioner som saknar möjlighet till hållbara dagspendling som underlättar arbetskraft och kompetensförsörjning. Dessutom anser jag att man borde se över hur makten fördelas såväl geografiskt men också över tid för att värna vår demokrati. Att makten koncentreras till Stockholm och att en del kommuner har samma politiska styre i årtionden borde utredas av någon oberoende aktör.

När jag talar om normer, retorik och okunskap menar jag inte att vi som bor här har lägre kunskap utan att de som regerar har dålig kunskap om våra livsmiljöer och förutsättningar. Jag menar också att normen om att de som är lyckade flyttar till storstaden och att det urbana är mer hippt. Gällande retorik så säger minister efter minister att landsbygden och glesbygden får bidrag medan det investeras i staden etc, etc.

Något som verkligen provoceras oss som bor kvar är när ni som flyttat ut talar om att vi inte är nog utbildade när ni borde inse att tillgången till högre utbildning är avgörande. Man har tvingats flytta till universiteten och att det fortfarande är så i en digitaliserad värld är märkvärdigt och ett av alla strukturella problem som jag ser det.

Behovet av en modern landsbygds- och regional utvecklingspolitik för att möta den ökade polariseringen mellan stad och land utvecklar jag gärna utan sammelsurium av tyckande beroende på färgen på partikappan och dagsformen. För det första har jag ingen partifärg och för det andra är dagsformen bra även när jag måste stå upp för oss om bor utanför tillväxtregionerna.

En modern politik borde släppa på gamla mönster som man inser inte fungerar och som är oberoende av parti- och regeringspolitik. Dvs det som är bakomliggande faktorer som t ex kanalisering via län, ett regionalt utvecklingsansvar som inte följs upp på ett adekvat sätt. Modernare vore att anpassa politiken mellan tillväxtregioner och funktionella arbetsmarknadsregioner där som du beskriver varje skillnad inom olika regioner eller mellan kust och inland kräver en specificering och åtgärdsförslag.

Malin Ackermann

Åseles kommunledning fattar dåliga beslut i panik

Vi ser allvarligt på det som händer i vår kommun. Paniken över det växande ekonomiska underskott som kommunen har gör att majoriteten i Åsele gör tvära kast i beslutsfattandet....

Skaka av den dåliga självbilden

Det har utgått ett påbud från högre ort att lokalpolitiker och tjänstemän ska låta sig säkerhetsklassas. Men jisses, varför då? Säkerhetsklassningen har skärpts och fler personer...

Thailandtips till fattigpensionär

Är du fattigpensionär med kanske 7000 kronor i månaden. Gör som jag. Bo i Thailand 6 månader under vintern och sommarhalvåret i Sverige. I Thailand lever jag lyxliv. Hotell varje...

Norrmejerier – bör byta fokus!

Stefan Jansson, professor i cell- och molekylär biologi vid Umeå Universitet, har i sommar i en debattartikel pekat på att Norrmejerier använder gmo-fritt foder som en profilfråga...

Bussgods är garanten för service i hela Västerbotten

Pakethantering ökar överallt då näthandeln växer och fungerande godsleveranser måste finnas. Servicen behövs för att kunna bo och driva företag i hela länet. Därför behövs...

Låt skillnader bli styrkor

Jag vet inte om det beror på att jag lever med ett ständigt engagemang för ett sammanhållet och hållbart Sverige när jag kopplar ihop det jag hör på radion med läget i landet. Hör...