Lördag 23 mars 2019

Lokaltidningen

(M): Snabbare vapenlicenser!

Insändare · Published jan 9, 2019 at 08:00

Det finns runt 600 000 personer med vapenlicens i Sverige. Jakt och sportskytte är djupt förankrat hos svenska folket, men vapenägarna behandlas idag många gånger styvmoderligt. Handläggningstiderna för vapenlicenser är på många håll i landet orimligt långa. Detta skapar en frustration som är lätt att förstå. Därför vill Moderaterna nu underlätta för Sveriges vapenägare.  

Staten har ett ansvar att kontrollera vem som har tillgång till vapen och varför. Men det är inte de legala vapnen som är problemet i Sverige idag. Den organiserade brottslighetens tillgång till illegala vapen är enorm. Därför är det den illegala vapensmugglingen som ska bekämpas, inte laglydiga jägare och sportskyttar.

Svensk vapenlagstiftning ställer höga krav på den som ansöker om vapenlicens. I grunden är de högt ställda kraven bra eftersom reglerna motverkar att jakt- och sportskyttevapen kommer i orätta händer. Kontrollerna skänker även legitimitet till jakten och sportskyttet.

Men hanteringen av regelverket kring vapen ska inte få orimliga konsekvenser för den som ansöker om licens. Tyvärr är det så idag. Handläggningstiderna hos Polismyndigheten i vissa delar av landet kan vara flera månader långa. Jägare som ansöker om licens kan därmed gå miste om en stor del av jaktsäsongen bara på grund av handläggningstiden. Det är en onödig byråkrati.

Det här är inget nytt problem. Justitieombudsmannen, JO, har tidigare riktat kritik mot Polismyndigheten för den långsamma handläggningen, men Sveriges vapenägare kan vittna om att problemet kvarstår i många delar av landet. Därför är det hög tid att politiken agerar.

I och med att riksdagen röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget kommer öronmärkta pengar nu att avsättas i syfte att korta handläggningstiderna för vapenlicenser. Det är ett bra och viktigt steg i arbetet med att fortsätta förbättra villkoren för svenska jägare och sportskyttar.

Vi håller vad vi lovade innan valet. Nu minskar vi krånglet - på riktigt. 
 

Maria Malmer Stenergard

Miljö- och jordbrukspolitisk talesperson (M)

Sten Bergheden

Riksdagsledamot (M)

Hela Sverige ska leva tycks bara gälla för halva Sverige

Landsbygden har lite trevande kommit in i den politiska diskussionen. Ofta hör vi företrädare för mera urbant inriktade partier och organisationer bekänna att de älskar...

Inlandsupproret har startat!

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Sverigedemokraterna vill ta itu med skenande kostnader för dyr hyrpersonal

Sverigedemokraterna menar att det är nu vi måste ta krafttag mot hyrpersonalkostander, i ljuset av att regionen idag inte betalar moms på bemanningsföretagsfakturorna – och att...

Vården går bet utan invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...

Kvinnan ingen handelsvara!

Trots att Sverige sedan 20 år tillbaka har en sexköplagstiftning att vara stolt över, tar sexhandeln sig ständigt nya uttryck. Härom veckan avslöjade TV-programmet ”Veckans brott”...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...