Måndag 1 mars 2021

Lokaltidningen

M: Skärp reglerna för arbetskraftsinvandringen!

Insändare · Published feb 17, 2021 at 01:15

Moderaterna vill skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring. Nu är det upp till bevis om Socialdemokraterna verkligen vill ta tag i de problem som finns. Arbetskraftsinvandringen är mycket värdefull för Sverige: vår ekonomi och våra företag är beroende av att människor kommer hit och bidrar. Men det finns allvarliga problem med dagens regelverk, som leder till fusk och utnyttjande av människor.

Nuvarande regler infördes år 2008. Sedan dess har hundratusentals människor kommit till Sverige som asylsökande, och alltför många står utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten är den högsta sedan 1997. Moderaterna vill vårda regelverket och möta problem med fusk och kriminalitet, samtidigt som vi värnar företagens behov av kompetens. Därför har vi lagt fyra förslag på riksdagens bord. Socialdemokraterna, som återkommande säger att de vill göra något åt missförhållandena, har nu chansen att gå från ord till handling. Våra förslag innebär:

- Höjt lönekrav. Moderaterna vill höja lönekravet från 13 000 kr till 31 700 kr i månadsinkomst. Det motsvarar medianlönen på svensk arbetsmarknad. Säsongsanställda, som bärplockare och plantörer, är undantagna lönekravet. Detsamma gäller doktorander.

- Stoppa arbetskraftsinvandring för personliga assistenter. Skandal efter skandal visar hur stort problemet är, och enligt Nationellt underrättelsecentrum finns tydliga kopplingar mellan arbetskraftsinvandringen och organiserade brottsliga upplägg.

- Stoppa spårbyten. Det innebär att en asylsökande som får avslag på asylansökan inte ska kunna byta och i stället ansöka om arbetstillstånd. Dagens regler missbrukas av personer som uppenbart saknar skyddsskäl, och regeringen utreder till och med om det ska bli enklare att byta spår.

- Inför försörjningskrav för anhöriga. Moderaterna föreslår att ett riktigt försörjningskrav omgående införs. Det är orimligt att alla med ett anställningskontrakt i Sverige kan ta med sina familjer hit utan att behöva kunna försörja dem.

Dessa förslag behöver kompletteras med en bidragsreform, med ett bidragstak för dem som har arbetsförmåga. Det måste alltid löna sig att gå från bidrag till arbete.

När vi har 600 000 utrikesfödda i arbetsför ålder som saknar egen försörjning, är det inte rimligt att människor kommer hit från andra sidan jorden för att städa eller diska. Det är inte heller rimligt att våra regelverk utnyttjas och att skattebetalarnas pengar går till kriminella. Nu måste politiken gå från ord till handling.

Maria Malmer Stenergard (M)

Migrations- och socialförsäkringspolitik

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Riksdagsledamot

Ledamot Socialförsäkringsutskottet

Moderaterna vill vårda regelverket och möta problem med fusk och kriminalitet.

Sätt stopp för vardagsbrotten i Lycksele!

Inbrott. Skadegörelse. Bluffakturor. Bit för bit stjäl de företagarnas framtidstro. Vardagsbrotten som dagligen drabbar Lyckseles företag fortsätter att öka - i skymundan av...

Se möjligheterna bortom krisen

Ur samhällskris utvecklas nya livsmönster och mötesformer och den processen pågår medan vi fightas mot corona.

Starkaste budgeten genom tiderna i Västerbotten

Pandemiåret har präglat hela samhället och inneburit enorm press på hälso- och sjukvården. Men året har också präglats av samverkan och beslutsamhet. Det står klart när vi i...

Klimatsmart har blivit kommers

Tystnaden efter SVT:s inslag om att det skulle kosta 250 000 kronor att byta batteri i en elbil, är intressant.

CK: Nej till könsstympning!

Vi måste skydda flickors och kvinnors frihet från våld och könsstympning. Kvinnlig könsstympning har varit förbjuden i Sverige i nästan 40 år, men förbudet är inte tillräckligt...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är bara att konstatera, Vi lever i ett land som styrs av ett genuint ointresse för lands- och glesbygdsfrågor.Häromsistens presenterade riksorganisationen Hela Sverige ska...
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar