Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Lokala handlare skapar jobb

Insändare · Published apr 28, 2021 at 01:15

Den 24 april firades den lokala handelns dag och vi vill passa på att uppmärksamma landsbygdens lokalt engagerade entreprenörer. Personer som varje dag arbetar för att utveckla en plats, erbjuda oersättlig service och bidrar till livsmiljöer som människor dras till, trivs i och längtar hem till. 

Den lokala handeln drivs ofta av entreprenörer som genom samverkan skapar hållbara verksamheter, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt. Och framför allt skapar de jobbmöjligheter och bidrar till ett levande län och i pandemitider haft en förmåga att snabbt ställa om.

Vi Socialdemokrater anser att tillgång till god service, på likvärdiga villkor, är viktigt för att skapa goda livsmiljöer för boende, besökare och företag. Tillfredsställande service på orten innebär också färre långa inköpsresor och minskade transporter och utsläpp.

Butiken på landsbygden fungerar, utöver en välsorterad livsmedelsbutik, ofta som ett nav för olika typer av service, bland annat apotek, jakt- och fiskekort, turistinformation, betaltjänster och post. Service vi anser ska vara tillgänglig för alla. 

Det är också en bransch som bidrar till en breddad arbetsmarknad och skapar fler intressanta och attraktiva jobb och välmående företag i vår region. Något som i synnerhet är viktigt på landsbygden. Därför är det självklart att vi stöttar den lokala handeln. Och nu om någonsin, kan vi förstå vikten av att få mötas på en attraktiv och levande plats. Mötesplatser berikar våra liv och är avgörande för att få personer att vilja stanna kvar, flytta till och besöka en ort.

Socialdemokraterna i Västerbotten stödjer och stimulerar arbetet med kommersiell och offentlig service och stärker aktörer som verkar på landsbygden, bland annat genom projekt- och företagsstöd och genom samarbete mellan region, kommuner och näringsliv. Det är för oss ett sätt att investera för framtiden.

I och med pandemin kan vi se ett litet ljus har tänkts bortom urbaniseringens horisont. Landsbygden har uppvärderats.

En ort med en levande och nära, lokal handel är en ort med framtidstro och vad är mer värt att fira än det?

Rickard Carstedt

Regionala utvecklingsnämndens
ordförande

Andreas Sjögren

Förste ombudsman Handels

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Norrland har revanschläge

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar