Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Livlig debatt om dagens skogsbruk och klimatet

Insändare · Published apr 21, 2021 at 01:15

Hej Inez!

I din debattartikel 31/3 skriver du att skogens ”talesman” är myndigheter. Men vart tog markägaren vägen? Du säger att med en egen röst för naturen skulle marker betas och 100-tals jobb skapas i småskaliga jordbruk. Men skogsplantagen skulle försvinna? Vad menar du med det? Att skogsbolagen skulle upphöra? Men på nästa sida har ni sålt en helsida reklam till SCA? Var är logiken? Laxen är mindre vanlig nu än i slutet på 1800-talet, men vet du, virkesförrådet i Sverige är dubbelt mot 1926! Nej jag tycker du filosoferar alldeles för schabloniserat utan koppling till fakta. Vi människor lever uteslutande tack vare att vi brukar och utnyttjar naturen! Hade den fått bestämma hade vi inte funnits!

Jonas Fridman

Hej Jonas!

Tack för din återkoppling, det ger mig en möjlighet att förtydliga. Ditt inlägg visar med alla önskvärd tydlighet hur känsligt det är att ens diskutera etablerade synsätt.

Vart tog markägaren vägen?
Ett exempel på markägare är Harald Holmberg som fick ta strid för att kunna avverka skogen på det sätt han föredrog. Det vill säga att i huvudsak ta ut sågtimmer och låta resten växa istället för att sälja det som massaved. För honom var det också mest lönsamt.

Du säger att med en egen röst för naturen skulle marker betas och 100-tals jobb skapas i småskaliga jordbruk. Men skogsplantagen skulle försvinna? Vad menar du med det?

Fakta är att om den lokala produktionen av mat kraftigt utökas och blir mer klimatsmart kommer massor av näraliggande jobb att skapas. Det är enkel logik, men frågan är hur det ska kunna bli lönsamt. I ledaren försöker jag problematisera den tanken genom att beskriva att ”framtidens självhushåll” behöver utvecklas av såväl forskare som eldsjälar.

Skogsplantagen skulle försvinna för att den typen av bruk innebär att mångfalden av arter och djur kraftigt minskas. Det är också fakta, däremot finns det ingen naturlag som innebär att skogsbolagen skulle försvinna för att metoderna förändras. Grundproblematiken är även där att skapa lönsamhet.

Vi människor lever uteslutande tack vare att vi brukar och utnyttjar naturen! Hade den fått bestämma hade vi inte funnits!

Självklart ska jord och skog brukas och jag hör till dem som tycker att vi ska äta kött också. Det faktum att vi människor har funnits i några miljoner år gör din tes, om att vi inte skulle finnas kvar om naturen också ges en röst, mer känslobaserad än faktamässig. Många av världens urbefolkningar har visat och bevisat att människor, djur och natur kan utvecklas i symbios. Evolutionen har också åskådliggjort att människans förmåga att förändras och anpassa sig har gjort den stark som art.

Inez Abrahamzon

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Norrland har revanschläge

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar