Lördag 15 augusti 2020

Lokaltidningen

Anställda i Västerbotten som saknar viss formell utbildning har just nu särskilt goda möjligheter till kompetensutveckling. Ta vara på den chansen och peppa sommarvikarierna att utbilda sig för framtiden, menar skribenten. Foto: PIXABAY

Låt sommarvikarierna bli morgondagens hjältar

Insändare · Published jul 8, 2020 at 01:15

Verksamhetschefer inom vård och omsorg bör ta chansen att satsa på sina sommarvikarier. Anställda i Västerbotten som saknar viss formell utbildning har just nu särskilt goda möjligheter till kompetensutveckling. De senaste månaderna har flera yrkesgrupper inom välfärden rättmätigt uppmärksammats som coronapandemins hjältar. Medan många andra branscher varslar eller säger upp anställda är det en fortsatt stor efterfrågan på utbildad personal inom bland annat vård och omsorg. Under semesterperioden är det många sommarvikarier eller sommarjobbare som för första gången kommer ut på arbetsplatser och provar på nya yrken. Undersköterska, vårdbiträde samt arbete inom hemtjänst eller på äldreboenden är enligt Arbetsförmedlingen de vanligaste anmälda sommarjobben 2020.

De kommande tio åren förväntas antalet barn, unga och framför allt äldre öka. För att möta den demografiska utveckling och utökade behov av samhällsservice behöver en halv miljon medarbetare rekryteras till välfärden fram till 2026 enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Omställningsfonden, som ägs av arbetsmarknadens parter inom välfärdssektorn, har som uppdrag att förvalta 250 miljoner kronor för att främja karriär och kompetensutveckling. Genom förebyggande insatser stöttar vi arbetsgivare i arbetet med att tidigt möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov och därmed minska risken för uppsägningar. Alla arbetsgivare som omfattas av kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR kan söka medel. 

Under 2020 kan region, kommuner och kommunala företag i Västerbotten söka totalt 8,4 miljoner kronor från Omställningsfonden för att kompetensutveckla medarbetare. Dessutom har regeringen anslagit cirka 2,2 miljarder kronor i det så kallade äldreomsorgslyftet, som ska gå till betald utbildning på arbetstid och fler tillsvidareanställningar inom äldreomsorgen. Det finns därmed ovanligt goda möjligheter till kompetensutveckling inom välfärden för västerbottningarna just nu.

Att satsa på kompetensutvecklande åtgärder är bra för medarbetare, arbetsgivare och samhället i stort. Den enskilda medarbetaren investerar i sin karriärutveckling.

Omställningsfondens uppmaning till verksamhetschefer i Västerbotten är därför att se semesterperioden som ett bra rekryteringstillfälle som kan bidra till att möta de långsiktigt förändrade kompetensbehoven. Det är kort sagt svårt att tänka sig ett bättre läge för rekrytering än bland personer som aktivt sökt sig till verksamheten och visat intresse för arbetsplatsen. Nu finns möjligheten att knyta till er och satsa på morgondagens hjältar inom välfärden.Eva Wikström

vd på Omställningsfonden

Reducera inte Sverige till en delstat i Europas USA

Ett historiskt steg för EU, konstaterar Frankrikes president Macron belåtet efter uppgörelsen. Tysklands utrikesminister Heiko Maas betecknar återhämtningsfonden som en...

Lämna inte glesbygden i sticket

Det är skandal att ingen av våra nuvarande riksdagspartier driver de 75 punkter som de själva tagit fram. Att genomföra det som sagts, som alla varit överens om, borde ske med automatik, lekande lätt som musik från ett självspelande piano.

Avloppslögnen blir sanning

När en lögn upprepas tillräckligt ofta blir den sanning. Det vanligaste argumentet från avloppsinspektörer är: ”Trots att det endast är 10 procent av befolkningen som har enskilt...

Var rädd om dricksvattnet

Slås dricksvattenförsörjningen ut i ett område finns inga ”reservkällor” att tillgå. Något att tänka på när man protesterar mot restriktioner runt ett vattenskyddsområde.

Pandemin avslöjar hur naken kejsaren är

Att döma av Elisabeth Björnsdotter-Rahms insändare ”Covid-19 slår hårt mot ljud- och ljusbranschen” 20200722 verkar även hon ha tagit det dramatiska steget över till socialism....

Dags att köpa "härproducerat"

Om svensk livsmedelsproduktion ska vara livsduglig och få bärkraft räcker det inte med att köpa svenskt när det är fest.
Min sommarpärla

Märke: Cadillac Coupe de Ville

Årsmodell: 1962.

Tillverkad i: USA.

Opinion
Behöver du hjälp?


Sport