Tisdag 26 januari 2021

Lokaltidningen

Landsbygden rustar mot urbaniseringen inom skolan

Insändare · Published dec 2, 2020 at 01:15

Hela Sverige ska Leva Västerbotten upplever att etablissemanget nu driver en linje att skolverksamheten ska bedrivas centralt, vilket vi starkt motsätter oss.

Genomgående lyfts det urbana perspektivet fram som en norm i kommuners skolstrukturutredningar. Det tar sig i uttryck genom att de önskvärda elevmängderna för att skolorna ska vara ekonomiskt och pedagogiskt hållbara kräver en täthet som gör landsbygden bristfällig i relation till staden. Landsbygden görs till en plats där det inte ska investeras.

Genomgående framförs att kompetenta lärare och rektorer söker sig till centralorten.

Genomgående är det lättare att skjutsa skolbarn från landsbygden och byaskolan till centralorten än tvärt om.

Genomgående i utredningarna saknas de sociala aspekterna och effekterna av en nedläggning eller neddragning. Sociala aspekter är avgörande för valet att välja att flytta in eller bo kvar i byarna. Att dra ned på byns skola medför en broms för framtida inflyttning och utveckling.

Detta visar sig tydligt i utredningen ”En mer likvärdig skola” – en remiss från Utbildningsdepartementet där stora skolor anses vara det bästa. Man kan också se det i diskussionen om nedläggning av byaskolorna i Vindeln och Djäkneboda skola i Robertsfors kommun och nu även i Umeå kommuns skolutredning.

I Luleå kommun har den här centralistiska trenden visat sig tydligt. Där sade en folkomröstning tydligt nej till centralisering av skolorna. Det blev en förkrossande seger för att omedelbart stoppa nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor – 91 procent av rösterna. Men de styrande politikerna verkar nu strunta i folkviljan och ändå genomföra förändringen som de hade tänkt från början.

Umeås landsbygd mobiliserar nu för att möta tjänstemannaförslaget som skapar stor oro och bestörtning genom att det fokuserar på placering av barn istället för att stärka landsbygden och förenkla för barn och föräldrar att få ihop livspusslet.

Vi i Hela Sverige ska Leva Västerbotten ställer oss helhjärtat bakom de byar som riskerar att drabbas av skolnedläggning och försämrad skolverksamhet. Politiker tänk till – skolorna på landsbygden har en mycket vidare roll än bara skolundervisning!

Styrelsen för Hela Sverige ska Leva Västerbotten

Lars Westerlund

Ordförande Hela Sverige ska Leva

Västerbotten

Vi i Hela Sverige ska
Leva Västerbotten
ställer oss helhjärtat
bakom de byar som
riskerar att drabbas
av skolnedläggning
och försämrad
skolverksamhet.

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Referat