Söndag 24 oktober 2021

Lokaltidningen

L: Ovaccinerade ska inte vårda!

Insändare · Published okt 14, 2021 at 01:15

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten slår nu fast att smitta sprids på äldreboenden via ovaccinerad personal. Det borde inte kunna hända. Människor med svår sjukdom eller stora omsorgsbehov, för tidigt födda spädbarn och små ovaccinerade barn kan inte välja bort vården eller omsorgen.

Liberalerna vill inte att någon ska ha arbetsuppgifter som utsätter andra för fara. Vi vill att arbetsgivare inom vård, omsorg, färdtjänst och LSS får uttalad rätt att bedöma om en ovaccinerad anställd bör överlåta arbetsuppgifter åt kollegor. Möjligheten att ställa det kravet där det verkligen behövs tror vi skulle göra livet tryggare för de som allra mest behöver trygghet.

Anställda som inte vaccinerar sig vet ofta inte hur viktig vaccinationen är. Vi vill att varje anställd ska kunna språket och förstå rutiner och skyddsutrustning. Varje anställd ska också få fortbildning för att vara trygg i sin yrkesroll. Det är oerhört viktigt att undersköterska nu blir en skyddad yrkestitel. Lika viktigt är det att de som utför patientnära omsorg som lägst har en sådan utbildning.

En del anställda har blivit felinformerade om vaccinerna med att de kan vara farliga. Många kan ha påverkats via sociala medier. Risken är att desinformation och vilseledning till slut blir direkt farlig. Vi är rädda att just detta händer nu. Alternativa fakta motas bäst med verkliga fakta.

Vi hoppas och tror att människor i nära kontakt med utsatta personer vill skydda de individer de arbetar för, även med vaccination. Krav är inte vårt förstahandsval. Idag råder det dock olika uppfattningar över landet om vad som är möjligt att göra som arbetsgivare. Rättsläget måste tydliggöras så att vård- och omsorgsarbetsgivare kan ge andra arbetsuppgifter till ovaccinerad personal som kommer nära sköra patienter. Till det följer också att det vid upphandling av vårdtjänster skall ingå fullgjord vaccinering av entreprenörers personal. Men ställda inför ett val mellan friska anställdas och sköra individers rättigheter och friheter, då väljer vi de mest utsattas sida.

Maria Lundqvist-Brömster

regiongruppledare (L)

Marianne Normark

vice ordf. primärvård och tandvård (L)

Thommy Bäckström

fullmäktigeledamot (L)

Lina Nordquist

sjukvårdspolitisk talesperson (L)

KD: Bättre vägar även på landsbygden!

Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Ovaccinerade ska inte jobba med äldre

Inom Lyckseles äldreomsorg finns det idag personal som väljer att inte vaccinera sig mot covis-19. I Sverige har vi rätten att avböja att vaccinera sig. Om man har gjort ett...

Tala klarspråk under oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

C: Bygg ut el-laddstationer vid regionens egna lokaler

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 29 september att i kommande upphandling av transporter som den gemensamma beställningscentralen för serviceresor, dvs sjukresor och...

Fler vill "flytta in" till landsbygden

Det är på landsbygden det händer.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika