Söndag 24 oktober 2021

Lokaltidningen

Många kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv har ändå så låga pensioner att de knappt skiljer sig från någon som inte arbetat alls, skriver Marika Lindgren, PRO Lycksele, och Eva Olofsson, SKPF avdelning 123 i Lycksele. Foto: PIXABAY

Kvinnors pensioner måste höjas - orättvist system

Insändare · Published sep 22, 2021 at 01:15

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Lycksele kommun är 24 procent. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet.

Nu går en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer samman och kräver att ansvariga politiker höjer kvinnors pensioner och sluter pensionsgapet.

Sverige har högst andel äldre kvinnor som lever i eller på gränsen till fattigdom i hela Norden och pensionssystemet ger inte längre den ekonomiska trygghet som medborgarna förväntar sig. Många kvinnor som arbetat ett helt yrkesliv har ändå så låga pensioner att de knappt skiljer sig från någon som inte arbetat alls. De låga pensionerna skapar oro och begränsar kvinnors ekonomiska självständighet.

De riskerar även att urholka förtroendet för det svenska välfärdssystemet. Nära hälften av alla kvinnor tror inte att de kommer få den levnadsstandard som de anser att de har rätt till när de går i pension.

Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet. För att öka takten måste lönerna i kvinnodominerade yrken höjas och förutsättningarna för att kombinera arbetsliv och familjeliv förbättras. Men det räcker inte. För dagens pensionärer och alla de kvinnor som redan halkat efter i intjänad pension krävs ett rättvist pensionssystem.

I Sverige är kvinnors pensioner 31 procent lägre än mäns. Omräknat till dagar på ett år betyder det att kvinnor slutade få pension den 9 september, medan män fortsätter få pension hela året. Den 9 september startade därför en rad kvinnoorganisationer, fackförbund, politiska kvinnoförbund och pensionärsorganisationer ett upprop för att kvinnor ska få pension hela året. Vi kräver att politiker från höger till vänster tar ett gemensamt ansvar för att höja kvinnors pensioner och att sluta pensionsgapet.

Våra krav:

Reformera pensionssystemet med ett tydligt uttalat mål att höja kvinnors pensioner och sluta pensionsgapet.

Höj pensionsavgiften för att möjliggöra högre pensioner för alla, men framför allt för kvinnor. Ändra samordningsreglerna för garantipensionen så att varje intjänad krona räknas samt låt grundskyddet följa löne- i stället för prisutvecklingen.

Höj lönerna och förbättra villkoren i kvinnodominerade yrken och genomför politiska reformer för att föräldraledighet och VAB ska delas jämställt.

Pension hela året-uppropet genom

Marika Lindgren

PRO Lycksele

Eva Olofsson

SKPF avd. 123 Lycksele

KD: Bättre vägar även på landsbygden!

Sverige har en enorm underhållsskuld när det gäller landets vägnät. Regeringen påstår sig se dessa problem men i praktiken väljer man att lägga pengar på vägar och järnvägar som i...

Utbilda för "riktiga" jobb!

Statusen på praktiska jobb behöver höjas.

Ovaccinerade ska inte jobba med äldre

Inom Lyckseles äldreomsorg finns det idag personal som väljer att inte vaccinera sig mot covis-19. I Sverige har vi rätten att avböja att vaccinera sig. Om man har gjort ett...

Tala klarspråk under oktober!

Så varför denna hajp kring näringslivsrankning om jag får fråga? Lägg fokus på att främja föreningslivet och få fler att engagera sig ideellt.

C: Bygg ut el-laddstationer vid regionens egna lokaler

Regionala utvecklingsnämnden beslutade den 29 september att i kommande upphandling av transporter som den gemensamma beställningscentralen för serviceresor, dvs sjukresor och...

Fler vill "flytta in" till landsbygden

Det är på landsbygden det händer.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika