Lördag 23 mars 2019

Lokaltidningen

Inga plastkorkar på yoghurten i Västerbotten

Insändare · Published mar 6, 2019 at 01:15

Under många år har jag och min familj ätit naturell yoghurt till frukost. Så gott som alltid har vi valt Arlas yoghurt, en av de få kvarvarande mjölkprodukter som förpackats i 1-liters så kallad Tetra Brik utan plastkork.

Jag har till min besvikelse noterat att Arla nu lanserat en ny förpackning för alla yoghurttyper, en hög tetra med plastkork. Dessutom är hela överdelen av plast, som är svårt att återvinna eftersom förpackningen i övrigt är gjord i kartong. Trots idogt letande efter information på Arlas och Tetra Paks hemsidor går det heller inte att utläsa hur stor andel av plasten som har fossilt ursprung och således bidrar till klimatförändringar när den förbränns.

Bytet till den nya förpackningstypen motiverar Arla på förpackningens ena sida med att ”den praktiska skruvkorken” har fått ”högsta betyg från er konsumenter”.

Här vill jag protestera: Jag har varit en mycket trogen kund till Arla – i alla fall när det gäller naturell yoghurt. Jag har aldrig blivit tillfrågad eller uttryckt någon önskan om att få min yoghurt levererad i en förpackning med plastkork. En förpackning fri från plastkork har fördelen att det sista i förpackningen enkelt går att ”klämma ut”, med ytterst lite kvarbliven yoghurt som blir till matsvinn.

På Arlas hemsida finns en flik där konsumenter kan tycka till om produkterna. Nästan samtliga inlägg har samma budskap som mitt: Hur tänker Arla när man år 2019 inför mer plast i sina förpackningar?

På konsumentsidan noterar jag också ett pliktskyldigt svar om klimatkompensering för att neutralisera den ökade klimatpåverkan från de nya förpackningarna. Men vi kan inte kompensera oss ur plastberget och ökad klimatpåverkan genom att betala för lite trädplantering.

Man kan invända att plastkorkar inte är hela världen. Och visst, det finns betydligt större miljö- och klimatproblem, och fossilbaserade oljeprodukter används i en massa tillämpningar, inte minst som drivmedel i våra bilar. Men detta minskar inte Arlas ansvar.

Det är bra att Arla lovar att använda en förpackning med större andel förnybart material, ”så fort Tetra Pak kan leverera” detta. Ännu bättre vore det om Arla använder sin stora makt till att kräva att det tas fram förpackningar som är resurssnåla, minimerar blandningen av material och som är lätta att återvinna. Fram till dess kommer vi i vår familj se oss om efter en alternativ leverantör, som inte har plastkorkar på yoghurten.

Arla är stora i hela landet, också i Västerbotten. Ju fler som efterfrågar förpackningar utan plastkorkar, desto snabbare kan vi påverka Arla och andra aktörer att få fram mer miljövänliga alternativ.Filip Johnsson

Professor i energisystem

Hela Sverige ska leva tycks bara gälla för halva Sverige

Landsbygden har lite trevande kommit in i den politiska diskussionen. Ofta hör vi företrädare för mera urbant inriktade partier och organisationer bekänna att de älskar...

Inlandsupproret har startat!

Samhällskontraktet med inlandsborna har brutits och en folklig vrede börjar växa fram. Vi har sett det förr. Engelbrektsupproret där bergsmannen och dalkarlen Engelbrekt...

Sverigedemokraterna vill ta itu med skenande kostnader för dyr hyrpersonal

Sverigedemokraterna menar att det är nu vi måste ta krafttag mot hyrpersonalkostander, i ljuset av att regionen idag inte betalar moms på bemanningsföretagsfakturorna – och att...

Vården går bet utan invandrare

Ibtisam Mohammed från Eritrea utbildade sig till läkare i Libyen, där hon också har arbetat som akutläkare. Sedan tio månader bor hon i Sverige. Nu läser hon svenska och hoppas om...

Kvinnan ingen handelsvara!

Trots att Sverige sedan 20 år tillbaka har en sexköplagstiftning att vara stolt över, tar sexhandeln sig ständigt nya uttryck. Härom veckan avslöjade TV-programmet ”Veckans brott”...

Vill vi ha ett kontantfritt land?

Det finns inget uttalat beslut att Sverige ska bli kontantfritt men ändå händer det. Orden kommer från en politiskt engagerad man som lever en generation över min. Jag, hajar...