Söndag 22 september 2019

Lokaltidningen

Industrijordbruk är inte klimatsmart

Insändare · Published jul 11, 2019 at 10:15

I en ledare den 26/6 hyllar Torbjörn Wennebro kon som en ”klimatsmart uppfinning”. I sak har han naturligtvis rätt, men sedan gör han misstaget att placera in den i en svunnen tid. Numera återstår inte mycket av den Sörgårdsidyll där husdjur var en tillgång som levde i symbios med en värdfamilj och oftast var en förutsättning för deras existens, inte minst i det karga Norden.

Den typen av familjejordbruk existerar i dag mest bara i u-länder. I stället produceras de animalier som saluförs och konsumeras i större delen av världen i industrier där djuren tvingas leva i misär, fjärran från sin naturliga miljö.

För att uppnå maximal lönsamhet sker uppfödningen dessutom inte med gräs utan med kraftfoder, företrädesvis soja, som med fördel kan nyttjas direkt som människoföda. För intresserade finns det ytterligare fakta och närmare detaljer att hämta i Gunnar Rundgrens bok ”Den stora ätstörningen”.

Inom loppet av ett halvsekel har människan genom sitt sätt att utnyttja nötkreatur förvandlat dem från att vara en tillgång till att bli en belastning för klimatet i åtminstone tre avseenden:

1. Produktionen av den enorma mängd kraftfoder som krävs för att möta den stadigt stigande efterfrågan på animalier.

2. Transporter från producent till konsument, i första hand från stora exportländer som USA, Argentina och Brasilien.

3. Det slöseri med åkermark, vatten och energi som det innebär att passera djurens ämnesomsättning för att förse människan med födoämnen som hon med fördel kan tillgodogöra sig genom att själv äta den gröda som djuren konsumerar. I stora drag kan 10-20 vegetarianer leva på de resurser som krävs för att försörja en köttätare.

4. Nej, om människan ska fortsätta att äta animalier må dessa komma från viltlevande djur eller från djur som, helst närproducerat, föds upp i för dem naturliga miljöer. De etiska och näringsmässiga frågorna kan vi nog lämna därhän i just denna diskussion.

Till sist en personlig reflektion med anledning av Wennebros ledare. Det tillför verkligen inte sakfrågan någonting att kalla människor som i likhet med mig ser saken ur ett annat perspektiv än vad han gör för ”sådana som med begränsat förstånd skriker högst”.

Allan Larsson

Sorsele

Nötdjur är problematiska på tre sätt.

Ibn Rushd bra för nyanlända

En ny studie om Ibn Rushd visar att vi uppfyller studieförbundens demokratisyfte och att vi behövs eftersom vi når målgrupper som få andra når. Nyligen presenterades en oberoende...

Nu satsar vi på glesbygden!

De små förändringarnas tyranni har successivt urlakat landsbygden och målet har varit centralisering. Det har pågått i årtionden. Minns flyttlasspolitiken då man fick betalt för...

S: Vi vill stärka välfärden i hela landet!

Vi står upp för att man har rätt till lika bra skola, vård och omsorg alldeles oavsett var i Sverige man bor. Moderaterna delar inte vår grundsyn. De delar istället upp landets...

Varför bita ihop och hålla käft?

Vad är det som gör att viss fakta aldrig når ut eller går in? Och vad är det som gör att somliga nyheter bara glider förbi medan annat strunt görs till värsta grejen?