Fredag 19 juli 2019

Lokaltidningen

Industrijordbruk är inte klimatsmart

Insändare · Published jul 11, 2019 at 10:15

I en ledare den 26/6 hyllar Torbjörn Wennebro kon som en ”klimatsmart uppfinning”. I sak har han naturligtvis rätt, men sedan gör han misstaget att placera in den i en svunnen tid. Numera återstår inte mycket av den Sörgårdsidyll där husdjur var en tillgång som levde i symbios med en värdfamilj och oftast var en förutsättning för deras existens, inte minst i det karga Norden.

Den typen av familjejordbruk existerar i dag mest bara i u-länder. I stället produceras de animalier som saluförs och konsumeras i större delen av världen i industrier där djuren tvingas leva i misär, fjärran från sin naturliga miljö.

För att uppnå maximal lönsamhet sker uppfödningen dessutom inte med gräs utan med kraftfoder, företrädesvis soja, som med fördel kan nyttjas direkt som människoföda. För intresserade finns det ytterligare fakta och närmare detaljer att hämta i Gunnar Rundgrens bok ”Den stora ätstörningen”.

Inom loppet av ett halvsekel har människan genom sitt sätt att utnyttja nötkreatur förvandlat dem från att vara en tillgång till att bli en belastning för klimatet i åtminstone tre avseenden:

1. Produktionen av den enorma mängd kraftfoder som krävs för att möta den stadigt stigande efterfrågan på animalier.

2. Transporter från producent till konsument, i första hand från stora exportländer som USA, Argentina och Brasilien.

3. Det slöseri med åkermark, vatten och energi som det innebär att passera djurens ämnesomsättning för att förse människan med födoämnen som hon med fördel kan tillgodogöra sig genom att själv äta den gröda som djuren konsumerar. I stora drag kan 10-20 vegetarianer leva på de resurser som krävs för att försörja en köttätare.

4. Nej, om människan ska fortsätta att äta animalier må dessa komma från viltlevande djur eller från djur som, helst närproducerat, föds upp i för dem naturliga miljöer. De etiska och näringsmässiga frågorna kan vi nog lämna därhän i just denna diskussion.

Till sist en personlig reflektion med anledning av Wennebros ledare. Det tillför verkligen inte sakfrågan någonting att kalla människor som i likhet med mig ser saken ur ett annat perspektiv än vad han gör för ”sådana som med begränsat förstånd skriker högst”.

Allan Larsson

Sorsele

Nötdjur är problematiska på tre sätt.

Klimatvård borde erbjudas av Region Västerbotten

Ifjol fick 133 svenskar klimatvård för psoriasis. 19 av dem kom från Stockholm, 14 från Halland och 13 från Värmland. Men ingen kom från Västerbotten. Det beror på att Region...

Släpp fram ungdomarna!

Vi står inför stora utmaningar inför framtiden om vi ska ha en levande landsbygd enligt parollen ”Hela Sverige ska leva”. Drömmen om ett liv på landet i sann ”gröna vågen-anda”...

Dags att bromsa kostnader för nätläkare

Ett vårdmöte hos oss innebär 0 kronor i patientavgift, var du än bor och oavsett ålder. Ungefär så marknadsför olika vårdföretag sina tjänster via internet. Inriktningen ligger på...

Media behöver decentraliseras

Det är verkligen inte bara fotbolls-VM som kan ge hjärtsnörp.

Fel med avveckling av Tärnabys Sameskola

Med respekt för Sametingets status som självständigt demokratiskt organ, vill vi uttrycka vår oro över det beslutet som majoritetspartierna i Sameskolstyrelsen tagit när de valt...

Oss lurar man inte...

I skrivandes stund har årets Almedalsvecka inletts och en av frågorna som behandlas är infrastruktur och dess betydelse för lokal och regional utveckling. Infrastruktur är en av...