Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Det är viktigt att öka resurserna och stötta organisationer som arbetar med frågor som rör normer, attitydförändringar och jämställdhet, menar skribenterna. Foto: PIXABAY

Hur utbildas vårdpersonal kring våld i nära relationer?

Insändare · Published maj 6, 2021 at 01:15

Våld i nära relationer är ett akut samhällsproblem och nu måste Region Västerbotten se över hur man arbetar med att öka kunskaperna hos vårdpersonalen kring detta.

Centerpartiet i Region Västerbotten har lämnat in en interpellation i ärendet våld i nära relationer för att få svar på hur regionenjobbar för att öka kunskapen hos vårdpersonal kring våld i nära relationer.

Det går för långsamt. Alla är emot våld i nära relationer – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.

Vi måste arbeta för att förstärka sex- och samlevnadsundervisning, se till att dessa ämnen är en del av fortbildningen för verksamma lärare och förstärka elevhälsans förebyggande arbete. Det är också viktigt att öka resurserna och stötta organisationer som arbetar med frågor som rör normer, attitydförändringar och jämställdhet.

Fler ska våga lämna en våldsam relation, och de som mördar och misshandlar ska gripas, lagföras och dömas till långa fängelsestraff. Det är också viktigt med stöd till utsatta personer under och efter en rättprocess, samtidigt som samhället arbetar gemensamt för att förhindra att första slaget ens sker.

Statistiken över hur många våldsutövare som döms är oacceptabel. Fler måste kunna gripas och lagföras.

Har man ett jobb där man kan tänkas komma i kontakt med människor som utsatts för våld i nära relationer är det viktigt att man har fått kunskap kring ämnet och därför är det nödvändigt att se över hur vårdpersonal utbildas kring detta.

Ewa-May Karlsson

Gruppledare för Centerpartiet

Region Västerbotten

Maria Kristoffersson

Ledamot för Centerpartiet

Region Västerbotten

Alla är emot våld i nära relationer – men det behöver gå från snack till politisk verkstad.

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Norrland har revanschläge

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar