Torsdag 24 september 2020

Lokaltidningen

Ungas hälsa är så otroligt viktig och vi ska göra allt vi kan för att regionen ska jobba för att stärka barn och ungas psykiska hälsa, skriver Maria Kristoffersson, C, Daniel Johansson, V och Urban Lindström, S. Foto: PIXABAY

Hur främjar vi barn och ungas psykiska hälsa?

Insändare · Published sep 17, 2020 at 01:15

Vårt uppdrag från regionfullmäktige är att genom medborgardialog och i samverkan med kommuner och andra aktörer i samhället ta fram underlag vad som kan göras för att främja barn och ungas psykiska hälsa.

De vi träffat har gett oss ett stort förtroende och delat med sig av sina erfarenheter, synpunkter och förslag. Ungas hälsa är så otroligt viktig och vi ska göra allt vi kan för att regionen ska jobba för att stärka barn och ungas psykiska hälsa.

Hela södra Lappland är beroende av att vi skapar en bra folkhälsa och en god psykisk hälsa för våra barn och ungdomar. De är barnen och ungdomarna som är vår gemensamma framtid.

Det vi sett är att det handlar om både stabila familjer, om mat, om sömn, om kompisar, förväntningar, tränar och rör på sig, vilka värderingar som styr och hur samhället ser ut.

Machokultur som tycks vara påtaglig i södra Lappland och som styr många ungas liv där man måste anpassa sig för att passa in skapar ohälsa.

Underordning i samhället är en annan faktor som påverkar. Inlandsbo, glesbygdsbo, invandrare, same är alla underordnade grupperingar där ett yttre tryck påverkar bilden av sig själv, sina möjligheter och framtidsdrömmar.

Friheten att vara den man är och den man vill vara är begränsad.

Tillgängligheter att självmedicinera är enklare än att söka sig till vården. Droger finns lätt på internet. Hur man utsätter andra eller blir utsatt själva i sociala medier styr många ungas liv och mående.

Hur ser den psykiska hälsan egentligen ut bland elever i inlandet? Hur kan vi se till att alla goda krafter samlas kring barnet och den unga? Att de goda krafterna samlas till barnet och ungdomens bästa utan att hinder sätts upp av olika budget, sekretesslagstiftning, professioner och olika kulturer på arbetsplatser?

Skolhälsovården, hälsocentralerna, socialkontoren och barn och ungdomspsykiatrin måste samarbeta mycket närmare och de hinder som finns i sekretess måste tas bort.

Här måste hela samhället hjälpas åt att samla kraft kring individer och familjer för att de ska må bra, där exempelvis kyrkor, föreningar, företag och privatpersoner är viktiga.

Det är långt till vården om man bor i inlandet. Långa resor gör det svårt att planera in vården. Hur kan vården komma närmare den unga? Mobila team kanske? Kan digitala lösningar göra det enklare att få stöd och hjälp?

Beredningen för folkhälsa

och demokrati i södra Lappland

Daniel Johansson (V)

Ordförande

Maria Kristoffersson (C)

1:e vice ordförande

Urban Lindström (S)

2:e vice ordförande

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Framtidstron får vi skapa själva

Att Sverige ska återgå till en nationell politik som faktiskt tar hänsyn till inomregionala skillnader verkar långsökt.

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

S kortsiktighet riskerar att skada Lycksele

Vi i Alliansen värnar Lycksele kommun och arbetar långsiktigt för att skapa en än mer attraktiv kommun att leva i. För detta krävs bland annat ett väl fungerande näringsliv så att...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport