Tisdag 19 februari 2019

Lokaltidningen

Hopp om harmoni för Södra Lapplands Pastorat

Insändare · Published dec 5, 2018 at 06:00

Förra numret av Lokaltidningen hade en liten notis om ”Stark kritik mot kyrkan”. Troligen initierad av några ganska stort uppslagna artiklar i en av länstidningarna. Dessa artiklar behandlade Södra Lapplands Pastorat, som ju geografiskt omfattar större delen av Lokaltidningens spridningsområde. Reportern hade intervjuat såväl en eller flera ledande personer bland de förtroendevalda samt någon eller några anställda. Det framkom en starkt negativ bild av verksamheten i pastoratet.

Jag vill ge en positiv och förhoppningsvis mera verklig bild av Södra Lapplands Pastorat som brottas med vissa svårigheter. Det är inte så märkligt om man betänker:

Pastoratet är bildat av fem tidigare självständiga församlingar, var och en med kultur och historia som sträcker sig ett eller flera hundra år bakåt i tiden. Var och en av dessa församlingar, Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Stensele (inte Storuman då Tärnaby är egen församling) och Lycksele har redan tidigare tillkommit genom sammanslagningar av mindre församlingar. Varför har dessa tidigare sammanslagningar skett, liksom nu Pastoratet med sina fem församlingar? Ekonomi! Minskande befolkning! Färre kyrkotillhöriga! Ökade förväntningar! Räcker det inte med en präst och en som låser upp dörrarna? Nej, tyvärr, en församling eller annan enhet i Svenska Kyrkan ska ha präst naturligtvis, men också en kantor eller kvalificerad musiker, en diakon som utför medmänsklig verksamhet bland äldre, sjuka, barn och personer i nöd, en pedagog som har en viktig roll bland konfirmander, vägleder vid dop och begravningar. Dessa fyra eller fler ska ha lön och möjlighet till ersättare vid ledighet och sjukdom, vilket sköts av kontorister. Slutligen ska församlingen vårda och värma sina byggnader: kyrka eller kyrkor, kapell, församlingsgårdar, samt begravningsplatser, vilket kräver arbetskraft av olika slag. Det uppräknade klarar inte Fredrika eller Björksele. Därav de tidigare sammanslagningarna till dagens fem församlingar. Dessa i sin tur är stora geografiskt, var och en jämförbar ytmässigt med ett sydsvenskt landskap!

Avstånd, resor, rekryteringssvårigheter, behov att samarbeta om viss verksamhet och viss personal gjorde att Södra Lapplands pastorat bildades och har fått verka i nu fem år och vi nu är inne i andra mandatperioden. Vissa nyckelfunktioner såsom ekonomi, fastighetsförvaltning, ömsesidig hjälp med personalförsörjning, mindre antal förtroendevalda har inneburit nödvändiga besparingar och en rimlig kyrkoavgift. Naturligtvis uppkommer i en så här stor sammanslagning svårigheter! Först och främst att det ytmässigt är Sveriges största kyrkliga enhet, cirkaa 8procent av Sveriges area!

Varje församling har utvecklat sin kultur och sina arbetssätt. Att på kort tid anpassa sig till andra, att byta chef, att få sina rutiner ifrågasatta kan göra att många känner stor frustration. Och så har skett! Det märks genom den oro som kommit fram i brev (oftast anonyma), samtal, ifrågasättanden, till och med ovänskap. Och avstånden! Man kan inte fysiskt träffa personer med samma uppgifter som ”jag själv” och då gör jag som jag vill! Allt ovan beskrivet har inte inträffat sista året eller åren. Och framför allt har det inte inträffat under den nuvarande kyrkoherdens tid, ännu inte två år. Hon har ju fått ärva gnisslet beskrivet ovan, och kanske i någras ögon lägger sig i när hon försöker medla mellan olika uppfattningar. Helén Lundberg gör ett fantastiskt jobb vilket med rätta gör att kyrkorådets majoritet har fullt förtroende för henne. En del av den oro som gällt i pastoratet har sitt ursprung i att några tror allt blir bättre med byte av person. Lösningen är den som Kyrkofullmäktige fastslog i sitt senaste möte: Ett extra anslag att användas för att under 2019 via kurser och seminarier ge alla anställda och alla förtroendevalda möjligheter att träffa varandra, belysa problemen, finna kompromisser och känna att vi alla går mot en gemensam lösning. Lösningen är att harmoni skall inträda i pastoratet.

Läs och spara Kyrkans inlaga i Lokaltidningen 21 november, besök gudstjänster och konserter där du bor och prata gärna med de kyrkoanställda du träffar och du känner! Till syvende och sist är vi alla i kyrkan: anställda, förtroendevalda och inte minst runt 700 ideellt arbetande ense om en sak: Vi vill förkunna och sprida evangeliet och Jesu Kristi ord i hela vårt stora pastorat, i vår stora del av Sverige!

Hans Mårtensson.

Ordförande i Kyrkofullmäktige, Södra Lapplands Pastorat

Erbjud ungdomarna en nykter och vettig fritid

Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) presenterade den 15 november sin kommunrankning för 2018. I den mäts bland annat vilka gratis fritidsaktiviteter som erbjuds och ungas möjlighet...

Våga utmana flyttströmmen!

Att korkskallar bor kvar i glesbygd medan smarta flyttar verkar vara en historia som är värd att berätta hur många gånger som helst. Själv måste jag ha växt upp i någon form av...

Medias ensidiga kritik ger nationalisterna nytt syre

Efter en fyra månader lång process har så slutligen fyra politiska partier lyckats sammanväga en kompromiss och Sverige har äntligen fått en handlingskraftig regering....

Handeln flyttar till landet

Västerbottningen, Lokaltidningen, Västerbottens Mellanbygd och Nordsverige publicerade vecka 4 artiklar om företag som bedriver e-handel med landsbygden som bas – Tant Fondant i...

Invandringen är en vinst för hela vårt samhälle

Såg en show med Henrik Schyffert där han gjorde en intressant beräkning på kostnaden för en invandrad mot en infödd. En invandrad kommer i arbete efter sju år och börjar betala...

Amanda Linds frisyr utmanar

Miljöpartisten Amanda Lind hamnade omedelbart i blåsväder när kultureliten i Stockholm blev varse att en ung kvinna från en småstad i Norrland utnämndes till kultur- och...