Måndag 24 februari 2020

Lokaltidningen

Häftig att betala skatt, eller hur?

Insändare · Published jan 15, 2020 at 01:15

En känd politiker myntade begreppet ”Det är häftigt att betala skatt”. Häromdagen betalade jag en elräkning från Vattenfall med följande siffror:
   + överföring     477,90 kr
   + energiskatt    441,01 kr
   + moms             229,73 kr
   Totalt betalade jag som synes 1148,64 kr. Av det beloppet är 670,74 kr skatt och moms, dvs 58,4 procent:
   Närmare 60 procent tar alltså staten ut i skatt för den el Vattenfall via sina ledningar för över till mitt hus.
   Det känns lite bittert alldenstund jag bor vid en sjö där skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd numera är 7 meter sedan Vattenfall på 1950-talet reglerade och byggde dammar. Naturen har förändrats avsevärt till det sämre i närheten av sjön. Jag har inte i dagsläget undersökt hur det är med skatten på diesel och bensin, men jag tror att det är ungefär samma skattesats där. Vi har inga bussförbindelser eller andra fortskaffningsmedel i byn utan är beroende av bil när vi måste besöka tätorten eller ge oss iväg någon annanstans av en eller annan anledning. 60 procent i skatt även då kanske?
   Hur häftigt tycker du det är att betala skatt?

Carl-Axel Nordenberg

Närmare 60 procent tar alltså staten ut i skatt för den el
Vattenfall via sina
ledningar för över till mitt hus.

Bankerna och glesbygden

Bankerna har kunnat göra goda affärer genom att skattebetalarna – även i glesbygden – sänkt Riksbankens ränta delvis genom att bekosta stora köp av obligationer. Vad gör då...

Fatta det som bygger upp oss

När jag växte upp fanns nästan inga friskolor. Det innebar att vi hade mer resurser till den kommunala skolan.

V: Öka resurserna till sjukvården i glesbygd!

Alla behöver vi någon gång i livet sjukvård och ändå finns det för lite resurser till vården. Framförallt gäller det länen med stora avstånd och låg befolkningstäthet. Därför vill...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

Ovärdigt att rasism mot samer fortfarande lever

Den 6 februari var det den samiska nationaldagen! En viktig dag att uppmärksamma och fira i vårt län. Samerna och samisk kultur är en viktig och unik del i Västerbotten. Samerna...

Sluta Söndra - börja hela!

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.