Måndag 24 februari 2020

Lokaltidningen

I Norge och Finland får vattenkraftskommuner en viss del av fastighetsskatten, skriver insändarskribenten. Foto: ARKIVBILD

Glöms glesbygden bort när man kommit till riksdagen?

Insändare · Published jan 23, 2020 at 01:15

Att vara fritidspolitiker i en liten glesbygdskommun, är ingen lätt uppgift när ekonomin blir ett problem till sjukvård, skola och äldreomsorgen. I vårt land finns 290 kommuner, regeringen säger att alla dessa kommuner ska ha samma förutsättningar enligt alla lagar som finns, ett ex är kommunallagen. En lag som mångt och mycket bestämmer vårt lands demokrati.

Åtta av tio kommuner enligt en undersökning, visar att de går på knäna när det gäller ekonomin till, äldreomsorgen sjukvården och skolan. Skattetrycket för många kommuner är så hög att det blir svårt att bedriva en vettig politik.

Att hela Sverige ska leva, och att vi har samma förutsättningar kan ifrågasättas, har vi samma förutsättning i Stockholm, Åsele, Vilhelmina eller Dorotea? Kommunalskatten är för Dorotea kommun den högsta i Sverige, jämfört med Solna kommun är skillnaden stor, nästan 6 kr lägre. Vårt land är otroligt rikt på naturresurser, som vattenkraft och skog, och det mesta kommer från glesbygdskommuner.

Varje år besöker Förening Sveriges Vattenkraftskommuner riksdagshuset och har riksdagsseminarier två dagar. Tanken är att framföra deras syften med föreningen, och visa hur den norska vattenkraftsmodellen fungera till glesbygdskommuner i Norge. Vattenkraften genererar enorma skattepengar till staten som vattenkraftskommuner inte får så mycket av.

I Norge och Finland får vattenkraftskommuner en viss del av den fastighetsskatt som den genererar till staten. Glesbygden i dessa grannländer får helt andra förutsättningar att utveckla sin byggd där man vill bo kvar och känna sig trygg. Hur tänker man i vårt riksdagshus när det gäller glesbygden, sitter man i en bubbla och bara tänker på sin egen position.

Det kom endast sex riksdagsledamöter på seminariedagarna som vattenkraftsföreningen hade 2019 och lyssnade på deras tankegångar om bland annat norgemodellen. De riksdagsledamöter som är folkvalda från Norrland fanns inte närvarande på mötet.

Det är kanske vattenkraften och skogen som är den största inkomstkällan i vårt land, och det mesta kommer från glesbygden. Det finns alltså pengar i vår skattekista, men var hamnar dessa skattepengar, ja inte i glesbygden. Det finns en tendens att det mer och mer blir ett klassamhälle, där urbaniseringen blir allt större.

Har de som styr vårt land tappat greppet om hur vi har det iglesbygden?

Kurt-Olof Edström

Åsele

Seminariedagarna som vattenkraftsföreningen hade 2019, kom det endast 6 riksdagsledamöter och lyssnade på deras tankegångar om bland annat Norgemodellen. De riksdagsledamöter som är folkvalda från Norrland fanns inte närvarande på mötet.

Bankerna och glesbygden

Bankerna har kunnat göra goda affärer genom att skattebetalarna – även i glesbygden – sänkt Riksbankens ränta delvis genom att bekosta stora köp av obligationer. Vad gör då...

Fatta det som bygger upp oss

När jag växte upp fanns nästan inga friskolor. Det innebar att vi hade mer resurser till den kommunala skolan.

V: Öka resurserna till sjukvården i glesbygd!

Alla behöver vi någon gång i livet sjukvård och ändå finns det för lite resurser till vården. Framförallt gäller det länen med stora avstånd och låg befolkningstäthet. Därför vill...

Äntligen vänder flyttströmmen

Nu vänder flyttströmmen från glesbygden. Stockholm som dragit till sig folk som flugor till en sockerbit är inte längre lika attraktiv. Det är främst barnfamijler som lämnar...

Ovärdigt att rasism mot samer fortfarande lever

Den 6 februari var det den samiska nationaldagen! En viktig dag att uppmärksamma och fira i vårt län. Samerna och samisk kultur är en viktig och unik del i Västerbotten. Samerna...

Sluta Söndra - börja hela!

Att spela ut grupper emot varandra används med stor framgång än idag. För den som vill se, finns knappast tydligare exempel än nedmonteringen av välfärden i våra kommuner och regioner.