Onsdag 23 juni 2021

Lokaltidningen

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

Insändare · Published maj 12, 2021 at 01:15

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas dubbelt så många 80-åringar.

Studier visar att bland patienter över 60 år har 73 procent kognitiv svikt (minnesstörningar). Multisjuklighet blir med stigande ålder ett allt vanligare fenomen, enligt en definition så finns multisjuklighet hos sju procent av svenskarna. Multisjuka äldre passar sällan in i mallar för enklare vårdprogram utan kräver just ett individanpassat multiprofessionellt omhändertagande.

Att införa GVC skulle på lite längre sikt kunna ge trygghet till patienter och anhöriga.

Möjligheten att inrätta en Geriatrisk vårdcentral (GVC) som likt BVC och MVC är en modell där den äldre multisjuke efter en grundlig kartläggning och läkarbedömning får en individuell vårdplanering. 

För inskrivna i hemsjukvården och på särskilda boenden finns på de flesta håll ett tillfredsställande och strukturerat arbete med de äldre via det system av primärvårdsläkare som är knutna till varje sådant boende men för andra individer saknas helhetsperspektivet.

Ewa-May Karlsson

gruppledare för Centerpartiet i

Region Västerbotten

Att införa GVC skulle på lite längre sikt
kunna ge trygghet till patienter och anhöriga.

Skogsbränder kan undvikas

Nu är sommaren här och om den blir lika varm och torr som för tre år sedan är risken för skogsbränder stor. Men både allmänhet och skogsägare i Västerbotten kan bidra till att...

Vi måste ruska om tillsammans

Utan en levande lands- och glesbygd klarar vi inte klimatomställning och Hela Sverige varken att leverera eller leva.

Feminister ignorerar förslossningsvården

Kristdemokraterna värnar BB i Lycksele. Barnmorskeförbundet är tydliga – personalförsörjningen måste lösas långsiktigt. Enligt dem saknas fem barnmorskor i Lycksele, och därtill...

Samverka för ökad folkhälsa

Vi behöver vara medveten om orsakerna till att den ena föreningen efter den andra klappar ihop.

ViSK vill bestämt bevara den biologiska mångfalden

Företrädare för Svenska kyrkans skogsvård anser att de har satt upp höga ambitioner genom att leva upp till rådande certifieringsstandard för skogsbruk i de flesta stift, vilket...

Analys om landsbygden saknas

Statistik kan tydligen ge även högt bildade människor tunnelseende.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar