Torsdag 23 september 2021

Lokaltidningen

En förlossning är början på ett nytt liv, men kan också innebära en helt ny vardag för den kvinna som drabbas av bestående komplikationer, menar skribenterna, som vill se värdigare förlossningsvård. Foto: PIXABAY

Förlossningsvården måste värderas högre i hela landet

Insändare · Published sep 2, 2021 at 01:15

Som en hackande grammofonskiva kommer sommarens larm om ansträngd förlossningsvård. Samma sak varje år. Nu får det vara nog. Förlossningar ska alltid präglas av lugn och trygghet, både för den födande kvinnan och för de barnmorskor som bistår. Allt annat är ett politiskt misslyckande.

Svensk förlossningsvård håller generellt hög nivå, men vården får inte ges på bekostnad av förlossningspersonalens eget välmående. Ändå vittnar barnmorskor om att de struntar i att dricka under sina arbetspass för att de inte har tid att gå på toaletten. Mot den bakgrunden är det inte konstigt att kvalificerade barnmorskor lämnar förlossningsvården på grund av hög arbetsbelastning. 18 av 21 regioner har nu brist på barnmorskor och vi har en hög frekvens av förlossningsskador.

Inför denna sommar rapporterade 80 % av förlossningsklinikerna att de hade personalbrist och bara 60 % att det inte fanns risk att kvinnor behöver åka till en annan region och föda. Det är oacceptabelt.

Under denna mandatperiod har Liberalerna förhandlat med regeringen om säkrat stöd för en trygg förlossning och god eftervård. Men mer behöver göras. Kvinnors rätt till en säker förlossning måste värderas högre och staten måste ta ett större ansvar för barnmorskors arbetsvillkor.

En förlossning är början på ett nytt liv, men kan också innebära en helt ny vardag för den kvinna som drabbas av bestående komplikationer. Kvinnor ska kunna lita på att det finns ä personal och att dessa minimerar risken för förlossningsskador. Vi vill säkerställa att barnmorskor är utbildade i evidensbaserad teknik och att vården av eventuella komplikationer inte upphör när en kvinna lämnar förlossningen. Det behöver även införas fler enkla jobb på förlossningsavdelningen som kan avlasta barnmorskorna.

Idag saknas statistik på hur många förlossningar som, planerat eller oplanerat, äger rum utanför en förlossningsklinik. Nationell statistik behövs om var en förlossning planerades och sedermera ägde rum, så att vi politiskt kan fatta strategiska beslut för tryggare förlossningar.

Liberalerna tänker göra allt för att alla förlossningar ska präglas av lugn och trygghet, både för den födande kvinnan och för de barnmorskor som bistår. Varje kvinna ska få en trygg förlossning med högsta möjliga valfrihet och minimerad risk för skador, med stöd av en barnmorska med sund arbetsmiljö och tid att utvecklas i sitt yrke.

Maria Lindvall

ordf Liberala Kvinnor Västerbotten

Christina Soldan

vice ordf Liberala Kvinnor Västerbotten

Cecilia Elving

ordf Liberala Kvinnor,
jämställdhetspolitisk talesperson (L)

Lina Nordquist

riksdagsledamot, sjukvårdspolitisk talesperson (L)

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Ta omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?

Kvinnors pensioner måste höjas - orättvist system

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Lycksele kommun är 24 procent. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Bygg enklare så blir det billigare

Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika