Måndag 25 januari 2021

Lokaltidningen

Lokaltidningen 25 november Maria Kristoffersson

Folktandvården ska bemannas efter behov

Insändare · Published dec 2, 2020 at 01:15

Folktandvården planerar och samfinansierar nya gemensamma lokaler tillsammans med sjukstugan i Sorsele. Detta sker i samarbete med Sorsele kommun och just nu befinner sig detta arbete i en planeringsfas.

Inom kort övergår arbetet till projektering och fastställning av tidsplan för när den nya kliniken förväntas kunna tas i bruk. Folktandvården klarar idag sitt uppdrag för barn och ungdomar samt äldre och sköra patienter. Vi kan tyvärr inte utföra mer omfattande vuxentandvård på grund av att vi idag endast har en provisorisk tandläkarutrustning som inte klarar av mer omfattande behandling. I de nya lokalerna som nu planeras så kommer Folktandvården att kunna bedriva vuxentandvård på ett normalt sätt. Folktandvårdens ambition är att bemanna den nya tandkliniken med personalresurs och kategori motsvarande befolkningens behov och efterfrågan av tandvård i Sorsele.

Anna-Maria Stenlund Berggren 
Områdeschef tandvård

Inom kort övergår
arbetet till projektering och fastställning av tidsplan för när den nya kliniken förväntas kunna tas i bruk.

Stäng slakterier och ät grönt

När jag häromdagen laddade upp en video på Youtube fick jag meddelandet att ”Tittare måste vara minst 18 år för att kunna titta på den här videon.” Vad var det för hemskt material...

Skala ner strandskyddet rejält

Vi har kommuner som har fler sjöar än invånare. Det borde gå att vara generösare.

Självklart att stötta länets kultur- och föreningsliv

Utan föreningarnas verksamhet skulle Västerbotten vara en mycket fattigare region. Föreningslivet bidrar inte bara med aktiviteter, gemenskap och kultur, utan fungerar också som...

En vändpunkt och en kickstart

År 2021 blir året som många tror och hoppas på lite extra, betydligt mer än vid ett vanligt nyår.

Vänsterpartiet: Färdigställ Norrbotniabanan till 2030!

Norrbotniabanan är en nödvändig investering som riskerar att skjutas upp i mer än ett årtionde. Vänsterpartiet menar att det skulle få allvarliga konsekvenser, särskilt kännbara...

2020 – vändpunkt för landsbygden!

Många tecken tyder på att just pandemin blir starten på en positiv vändpunkt för landsbygden.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Referat