Torsdag 22 april 2021

Lokaltidningen

Lyckselepolitiker från alla partier är eniga om att man Lycksele flygplats är enormt viktig för områdets framtida utveckling. Foto: ARKIVBILD

Flyget kan ge Lycksele en god chans att utvecklas

Insändare · Published mar 31, 2021 at 01:15

Det finns en sak som förenar alla oss som bor i Lycksele: en stark tro på det som är vår plats på jorden. Visst finns det saker som kan bli bättre, så är det alltid. Men egentligen spelar det ingen roll vem du är, hur du bor och vad du gör. Om du är född här eller har valt flyttat hit. Vilka partisympatier du har och hur du drömmer om framtiden. Tillsammans vill vi alla att Lycksele ska fortsätta vara en fantastisk plats att bo och leva på. En plats fylld av livskvalitet och möjligheter.

En av de faktorer som är avgörande för att Lycksele ska kunna fortsätta utvecklas i rätt riktning är vår flygplats. Faktum är att Lycksele Airport spelar en central roll för hela platsens framtid. Därför borde det vara naturligt att göra gemensam sak och hitta vägar fram för att ta tillvara flygplatsens alla möjligheter. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa en flygplats som är till nytta och gagn för oss alla.

Även vi i Norrlands inland ska kunna resa på ett enkelt sätt. De långa avstånden gör att flyget är vår enda möjlighet att ha samma rörelsefrihet som människor i andra delar av landet. Vi ska både kunna resa och arbeta på andra platser, med en flygplats som erbjuder ett utbud anpassat för alla oss som bor både i Lycksele och platser i vår närhet. Vi har rätt att vara en del av världen, helt enkelt.

Samma sak gäller vårt näringsliv, som har en så viktig roll vad gäller att skapa arbetstillfällen lokalt och regionalt. Utan flyget begränsas möjligheterna både till att attrahera kvalificerad arbetskraft och att skapa affärsrelationer med andra delar av Sverige och världen. För att inte tala om hur det påverkar den upplevelse- och turistindustri som finns i vårt närområde. Dessutom är flygplatsen en förutsättning för att locka till oss nya etableringar. Ett bra exempel på det är småföretagarnas a-kassa SMÅA. När de valde att flytta sitt huvudkontor till Lycksele var ett av deras kriterier att de snabbt skulle kunna ta sig till och från Stockholm via flyg.

Flygplatsen har samtidigt en oerhört viktig samhällsfunktion. Med sitt strategiska läge säkerställer den att vi med helikopter och flyg har tillgång till livsnödvändig samhällsservice som ambulanstransporter, polis, akutsjukvård, BB och transplantationstransporter. Lycksele Airport är just nu en temporär beredskapsflygplats vilket gör att dessa samhällsviktiga funktioner för tillfället garanteras, men för att säkerställa detta även i framtiden krävs en omvandling till permanent beredskapsflygplats.

Den pågående pandemin har helt naturligt förändrat resandet till och från även Lycksele Airport. Men när läget förändrats bör vi alla, var och en, göra det vi kan för att flygplatsen ska utvecklas i positiv riktning. Det kan handla om alltifrån hur och varifrån vi väljer att resa, till hur vi ställer oss till frågor som är avgörande för flygplatsens fortlevnad. Vår övertygelse är att framtiden är fylld av möjligheter, bara vi är lösningsfokuserade och samarbetar mot ett gemensamt mål. Då kan flyget ge Lycksele chansen att fortsätta lyfta.

Roland Sjögren

Kommunstyrelsens ordförande (KD)

Lycksele

Christer Rönnlund

Kommunstyrelsens vice ordförande (M)

Lycksele

Lilly Bäcklund

Kommunstyrelsens andre vice
ordförande (S)

Lycksele

Rickard Sundberg

Gruppledare (L)

Lycksele

Petra Svedin

Gruppledare (C)

Lycksele

Mikael Jakobsson

Gruppledare (V) Lycksele

Thomas Palmblad

Gruppledare (SD)
Lycksele

Rejäl satsning på äldrevården

Konkurrensutsatt och privatiserad äldreomsorg, färre boendeplatser, otrygga arbetsvillkor med mera har under många år försämrat äldreomsorgen. Tydligen är det så att det behövs en...

Politiken måste bli tydligare

Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan.

Dumt att spara på Resurscentrum

Socialnämnden i Lycksele har aviserat en nedskärning av budget inom området Arbetsmarknadsåtgärder, en nedskärning från 6,1 miljoner till 2,6 miljoner. Nedskärningen rör...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar