Fredag 30 juli 2021

Lokaltidningen

Likheten med en gökunge som sitter i sitt bo och gapar och skriker är frapperande, skriver Ingvar Persson angående förhållandet mellan Stockholm och Norrland. Foto: PIXABAY

Finansborgarrådet Irene Svenonius kan inte fakta

Insändare · Published sep 10, 2020 at 01:15

Finansborgarrådet Irene Svenonius skriver att jag ”häver ur mig felaktigheter och osanningar ” i en debattartikel jag skrev i mitten av juli. Nu blir jag riktigt förbannad.

Att Du som högt uppsatt politiker i Stockholm inte har bättre kunskap om hur skattesystemet är uppbyggt i Sverige gör mig oroad. Nu kräver jag att Du preciserar vad det är som är felaktigheter och osanningar i min artikel. Jag har i många sammanhang i både ord och text sagt att land behöver stad och stad behöver land, medan Du bara har Stockholm för Dina ögon.

Det kommunala utjämningssystemet i landet kom till för många många år sedan när urbaniseringen gjorde att landsbygden dränerades på människor som flyttade in till städer. Alla kommuner har samma krav vad gäller omsorg, utbildning och vård och eftersom landsbygden avfolkades blev skattebördan för dessa områden orimligt stor.

Då fattade riksdagen beslut om ett kommunalt skatteutjämningssystem som skulle göra att skattebördan utjämnades. Detta fungerade bra i början, men genom åren har parametrarna förändrats och flykten från landsbygden bara ökat och nu är skatteskillnaderna orimligt höga. Från år 1980 till år 2020 minskade befolkningen i de sju skogslänen (nordligaste) med 19 104 personer eller 1,1 %.

Övriga landet har under samma tid ökat med 2 043 683 personer eller 31,1 %. Då förstår var och en som är normalbegåvad att det blir stora problem att upprätthålla en god offentlig service. I tidningen Dagens Samhälle från den 19 oktober 2019 står att läsa ”Utjämningssystemet missgynnar mindre och glesbefolkade kommuner anser RIKSREVISIONEN. Omfördelningen från 45 växande stadsnära kommuner borde öka med 10 miljarder kr”.

Befolkningen i de sju skogslänen hade under 2018 en kommunal-/landstingsskatt som i snitt var 1.90 kr högre än rikets övriga delar. Det innebär att skogslänens medborgare betalade cirka 7 miljarder mer än motsvarande antal människor i övriga riket. Tittar vi på Stockholms län ökar skillnaden kraftigt.

Först har Stockholmarna en deklarerad inkomst som är 87 000 kronor högre än skogslänens befolkning, sedan skattar man 3,29 kronor mindre per hundralapp. Vi bränns med andra ord i båda ändar. En medelinkomsttagare (300 000 kr/år) i skogslänen betalar 9 870 kr mer än i Stockholm. Skogslänsbefolkningen med deklarerad inkomst skattar 11,5 miljarder mer än om de skattade i Stockholms län. Stockholms län är det län som skattar minst i landet, 30,51 kronor/hundralapp. Västerbottens län skattar mest, 34,22, en skillnad på 3,71 kr/hundralapp. Detta är fullständigt åt pipan. Tar vi kommunvis så visar det sig att det blir än värre, Österåkers kommun i Stockholms län har Sveriges lägsta kommunal-/landstingsskatt på nivån 29.18, högst har Dorotea med 35,15, en skillnad på enorma 5,97 kronor. För en medelinkomsttagare blir det nästan 18 000 kronor högre skatt i Dorotea.

Kan du Irene Svenonius förklara för mig hur du tänker så att jag förstår, så blir jag imponerad. Höj skatten i Ditt län med tre kronor så ger det cirka 19,5 miljarder och vi är på ungefär samma beskattningsnivå. Samtliga siffror jag använder finns i olika databaser. Du kan be någon om hjälp för att kontrollera.

Stockholmsområdet förses med utbildade ungdomar/arbetskraft, med energi som vattenkraft och vindkraft, skogsråvara, malm m m samtidigt som landsbygden överbeskattas. Likheten med en gökunge som sitter i sitt bo och gapar och skriker är frapperande.
 

Ingvar Persson

Ordförande i Föreningen

Sveriges

Vattenkraftskommuner och regioner

Bygg sommarkafé av vackra trähus i Malå

Det vackra huset i nationalromantisk stil i Malå skulle väl kunna bli ett trevligt sommarkafé och en ny turistbyrå? Låt byggelever från gymnasieskolan få göra renoveringspraktik...

"Hallå hallå!" Ingentäckning...

Att kunna ringa, mejla och skicka post borde vara ett demokratiskt grundkrav i HELA Sverige år 2021

Förnybar elproduktion minskar klimatutsläppen

Debatten om det svenska elsystemets påverkan på klimatet är full av felaktigheter. Moderaterna, SD, L och KD har alla gått till hårt angrepp mot att Sverige under vissa timmar...

Utanförskapet måste minskas

Statens roll måste återigen förstärkas för att säkra trygghetssystem i ett alltmer oroligt samhälle.

(S) i länet vill driva på om framtidens kompetensbehov

Inför partikongressen i november kommer vi socialdemokrater i Västerbotten tillsammans med andra distrikt från norra Sverige driva på genom en motion för att säkra framtidens...

Tillsätt en landsbygdsminister!

Nej, hördu Stefan Löfven. Tänk om, tänk rätt. Landsbygdsfrågorna är så pass viktiga att landsbygden behöver en egen minister!
Läs om
Min sommarpärla
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar