Torsdag 23 september 2021

Lokaltidningen

Sverige och resten av världen befinner sig i en snabb digitaliseringsomställning. Att tro att landsbygden i Västerbotten och resten av landet skulle ha ett mindre behov av att digitaliseras är fel, skriver Mikael Ek.

Fiber – en förutsättning för landsbygden i Västerbotten

Insändare · Published aug 4, 2021 at 01:15

På landsbygden i Västerbotten saknar 3 av 10 en anslutning som är tillräckligt snabb för att leva upp till det nationella bredbandsmålet. En ny rapport, framtagen av forskningsinstitutet RISE konstaterar att den bristande tillgången till digital infrastruktur i länet inte bara ger konsekvenser för de enskilda hushållen utan kan sätta käppar i hjulen för den digitaliseringsomställningen som offentlig sektor och näringsliv befinner sig i.

De nationella bredbandsmålen slår fast att 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s senast 2025. Men på landsbygden i Västerbotten saknar fortfarande 3 av 10 hushåll tillgång till en sådan uppkoppling. Och det är inte enbart de mest glesbefolkade delarna av länet.

Samtidigt har pandemin ökat behovet av tillgång till en snabb och robust uppkoppling. Det har gjort att röster höjts för att lösa den återstående utbyggnaden med enklare lösningar baserade på mobilnätet. Den rapport som vi låtit beställa av det statliga forskningsinstitutet RISE visar på stora risker med en sådan genväg.

Det är flera som tror att mobila alternativ kommer att ersätta behovet av en fortsatt fiberutbyggnad, men faktum är att även mobilmaster behöver anslutas med en fiberuppkoppling för att kunna leverera höga hastigheter. I förlängningen innebär det att områden utan fiberuppkoppling inte bara fråntas möjligheten till att ansluta sig till ett fast bredbandsnät utan de riskerar också att sakna tillgång till mobilnät med höga hastigheter.

För offentlig sektor kan en utebliven fiberutbyggnad leda till att det blir svårt att erbjuda samma digitala välfärdstjänster på landsbygden som i staden. Det kan också bli svårt att för kommunen att digitalisera exempelvis renhållningsverksamhet.

Även jord- och skogsbruk har kommit långt i sin tekniska utveckling. Tillgång till robusta och säkra fiber- och mobilnät kommer att vara en förutsättning för att kunna nyttja exempelvis drönare och koppla upp maskiner och fordon.

För att öka takten i bredbandsutbyggnaden efterfrågar vi:

Regeländringar som möjliggör för kommunala bredbandsaktörer att bygga och bedriva bredbandsverksamhet också i andra kommuner – ett undantag från lokaliseringsprincipen. Beslut om ett fortsatt årligt statligt stöd för fiberutbyggnad till det nationella politiska målet nåtts. Att de nationella bredbandsmålen kompletteras med skrivelser som tydliggör att fiber är en bas för att klara av det digitala samhällets utveckling och en kommande 5G-utbyggnad.

Sverige och resten av världen befinner sig i en snabb digitaliseringsomställning. Att tro att landsbygden i Västerbotten och resten av landet skulle ha ett mindre behov av att digitaliseras är fel.

Mikael Ek

vd Svenska Stadsnätsföreningen

Region Västerbotten ska bli en ledande miljöregion

Nu antar Region Västerbotten en miljö- och klimatstrategi som ska ta organisationen till nettonollutsläpp. Miljöpartiet har tryckt på för strategin som tillsammans med den...

Ta omtag i satsningen på unga

Hur får vi barn och unga att trivas så pass att det känns som ett alternativ att stanna?

Kvinnors pensioner måste höjas - orättvist system

Pensionsgapet mellan kvinnor och män i Lycksele kommun är 24 procent. Med den takt vi har idag kommer pensionerna inte vara jämställda förrän dagens tonåringar lämnar arbetslivet....

Glöm inte det glömda valet

Demokratin är skör. Ju lägre röstdeltagande desto större risk att valet kapas av antidemokratiska krafter.

C hoppas på riktiga bidrag till kommunerna i budgeten

Den 20 september presenteras budgeten, vi hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommuner och regioner och att regeringen vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag....

Bygg enklare så blir det billigare

Svensk bostadspolitik måste anpassas efter ett mer mobilt leverne.
Läs om
Reportaget
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Sportkrönika