Torsdag 13 maj 2021

Lokaltidningen

Att få hjälp med gräsklippningen blir historia om neddragningen på Resurscentrum blir verklighet. Foto: PIXABAY

Dumt att spara på Resurscentrum

Insändare · Published apr 21, 2021 at 01:15

Socialnämnden i Lycksele har aviserat en nedskärning av budget inom området Arbetsmarknadsåtgärder, en nedskärning från 6,1 miljoner till 2,6 miljoner. Nedskärningen rör Resurscentrum och det behövs inte stor fantasi för att inse vad det innebär.

En neddragning i den storleksordningen får naturligtvis konsekvenser. Först och främst för anställda på Resurscentrum men som ytterligare en konsekvens även för äldre personer som tagit del av deras tjänster.

Den 1 april nåddes våra medlemmar av en skrivelse om att Resurscentrum inte längre skulle kunna tillhandahålla tjänsterna snöskottning och gräsklippning. Vi har sedan dess fått många telefonsamtal från upprörda och oroliga medlemmar. Man frågar sig om man kommer att kunna bo kvar i sitt hus eller bli tvungen att flytta? Finns det lägenheter som har hiss och är handikappanpassade? Man vill bo kvar så länge som möjligt i sitt hus, då det oftast innebär ett billigare boende. För ensamstående kvinnor med låg pension är det särskilt viktigt.

PRO, SKPF och SPF är samtliga partipoliskt oberoende vars uppgift är att driva frågor som är viktiga för sina medlemmar, vilket också görs. Vi vill påverka men besitter inte makt att besluta. Vare sig PRO, SKPF eller SPF har beslutat om neddragningen inom socialnämndens budget.

Vi är inte ens informerade utan det kom till vår kännedom via en insändare. Beslutet är politikens och det är där ansvaret ska utkrävas.

Marika Lindgren

ordförande

Karin Norlander

medlemsansvarig

PRO Lycksele

Vivi-Ann Lindgren

ordförande

SKPF avd 123, Lycksele

Håkan Carlström

ordförande

SPF Seniorerna Lycksele

Man frågar sig om man kommer att kunna bo kvar i sitt hus eller bli tvungen att flytta?

Socialdemokraterna: Välfärden först!

Arbetsförmedlingen återförs i samhällets ägo och utförsäljningen avbryts. Vi behöver en fungerande Arbetsförmedling i hela landet. Vinstintressen får hitta nya marknader att härja...

Talangfabriker på landsbygden

Det är tack vare alla eldsjälar som ideellt arbetar i den lokala idrottsföreningen som vi i Sverige kan ha så många internationella världsstjärnor inom idrotter

Små skolor i byarna behövs om hela landet ska leva

Trots brist på forskningsstöd har idén om stora skolor som det bästa dominerat skoldebatten och regelutvecklingen, skriver företrädare för Centerpartiet som ifrågasätter denna...

Släng ut gökungen medan tid är!

Satsningen är på flera sätt i otakt med tiden. Det är de regionala resorna som ökar kraftigt i Sverige medan de långväga resorna bara utgör 2 procent av alla resor.

Geriatriska vårdcentraler är framtiden

En av sjukvårdens allra tuffaste utmaningar handlar om omhändertagandet av äldre multisjuka patienter. Som befolkningsutvecklingen ser ut idag kommer det om cirka 30 år finnas...

Norrland har revanschläge

Efter åratal av brist på kompensation för den el som i decennier transporterats ner med enbart bidrag tillbaka är det dags för en återbetalning som kan ge långsiktiga effekter.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar