Torsdag 24 september 2020

Lokaltidningen

Demokratiskt underskott i riksdagen - för få äldre!

Insändare · Published sep 17, 2020 at 01:15

Åldersgruppen 65 år och äldre är kraftigt underrepresenterad i politik på nationell nivå. Äldrefrågor har sedan lång tid satts på undantag och saknas därför i den politiska debatten. Konsekvenserna är förfärande, särskilt det vi ser under coronapandemin.

Partierna brukar ofta betona vikten av många äldre i riksdagen. Tyvärr har det inte blivit mer än tomma ord. I själva verket har andelen äldre i riksdagen sjunkit genom åren. Efter valet 2014 är det endast fem ledamöter som är över 65 år.

Att en stor grupp av väljarkåren saknas är sorgligt och innebär ett demokratiskt underskott. Skulle de äldre vara representerade i proportion till sin andel av befolkningen så skulle 90 av 349 riksdagsledamöter vara 65-plussare. Det är en skam att de politiska partierna totalt negligerat den kompetens som äldre besitter.

Vid sammansättning av valsedlar prioriteras främst könstillhörighet, bostadsort, etnicitet samt ålder varav könstillhörighet är viktigast och ålder minst viktigt. Endast äldre har erfarenhet av att vara eller bli äldre, vilket torde avspegla sig i politiska prioriteringar. Relevanta äldrefrågor rör äldreomsorg, äldreboenden, hemtjänst, fallolyckor, tillgänglighetsfrågor, våld mot äldre, närings- och matfrågor samt bostadstillägg, för att nämna några exempel. Pensionerna ej att förglömma!

Samtidigt finns det undersökningar som visar att det politiska engagemanget, mätt i antal nominerade, fullkomligt exploderat bland landets pensionärer. Pensionärer vill vara med för att påverka och utöva inflytande.

Alla spelar inte golf eller bingo, man vill vara en del i samhällsdebatten. Trots det växande engagemanget är det allt färre 65+ som når hela vägen in till riksdagen. För att ändra på detta gäller det att nominerade äldre placeras på valbar plats.

Paradoxalt är att medan pensionsåldern höjs och vi ska jobba längre är färre äldre betrodda att nomineras på valbar plats till riksdagen.

Pensionärsorganisationerna har länge påtalat detta både i rapporter och i samtal med politiska företrädare på riksplanet, tyvärr med hittills magert resultat. Partierna bär ett stort ansvar för den öronbedövande tystnaden.

Vi uppmanar alla demokratiska och antifascistiska partier att se över nomineringsförfarandet av 65+ till riksdagen.

Marika Lindgren

ordförande PRO Lycksele

Karin Norlander

medlemsansvarig

Vivi-Ann Lindgren

ordförande SKPF avd 123 Lycksele

Håkan Carlström

ordförande SPF Norrsken

Endast äldre har
erfarenhet av att vara eller bli äldre, vilket torde avspegla sig i politiska prioriteringar.

Sluta dalta med utländska brottslingar!

Det måste bli ett slut med daltandet gällande utländska kriminella som begår brott i Sverige. Av utlänningslagen följer att den som saknar svenskt medborgarskap och döms för brott...

Framtidstron får vi skapa själva

Att Sverige ska återgå till en nationell politik som faktiskt tar hänsyn till inomregionala skillnader verkar långsökt.

Regionen tar inte ansvar för folkhögskolans finansiering

Folkhögskolan är en utbildningsform för vuxna som betyder oerhört mycket i integrationsarbetet i vår region. Vid Umeå folkhögskola som har sitt säte på Ålidhem- ett utsatt område...

Landsbygden först fossilfri

Elektrifiering av vägtransporter, både för personer och gods, är det enda hållbara sättet att klara riksdagens mål.

S kortsiktighet riskerar att skada Lycksele

Vi i Alliansen värnar Lycksele kommun och arbetar långsiktigt för att skapa en än mer attraktiv kommun att leva i. För detta krävs bland annat ett väl fungerande näringsliv så att...

Likvärdig skola är en utopi

När barnens restid och skoldagarna blir längre än föräldrarnas arbetsdagar, hur garanteras då likvärdig skolgång och utbildning?
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport