Måndag 9 december 2019

Lokaltidningen

Dags att bromsa kostnader för nätläkare

Insändare · Published jul 17, 2019 at 08:15

Ett vårdmöte hos oss innebär 0 kronor i patientavgift, var du än bor och oavsett ålder. Ungefär så marknadsför olika vårdföretag sina tjänster via internet.

Inriktningen ligger på snabba och enkla åtgärder, gärna riktade till stressade föräldrar.

Annonser riktas till ”förskolesmittor, dagissjukdomar, höståkommor och förkylningstider”. Du erbjuds att ”Träffa läkare inom 30 minuter – utan att lämna hemmet”.

Men räkningen för dessa insatser för de allra enklaste åkommorna går i stället till oss alla via våra landstingsskatter, och drar bort resurser från annan vård..

För Västerbotten har vi fram till maj lagt ut ca 1,5 miljoner på kontakter via mobilapp o.s.v. för vårdkontakter som i stor utsträckning inte varit befogade.

I hela landet kommer det under 2019 att bli upp mot 300 miljoner.

Därför är det välkommet att ersättningarna till dessa bolag ska sänkas med drygt 20 procent, enligt beslut hos SKL.

Vi hade gärna sett en än lägre ersättning till nätdoktorerna, pengarna behövs för att för att utveckla den digitala vården så att de nya tekniska lösningarna kan komma fler och sjukare patienter till del.

Den privata etableringen har gynnat lättare sjuka, i kombination med ersättningar utan begränsningar leder det till att verksamhet för patienter med större vårdbehov förlorar resurser.

Istället behöver vi bättre tekniklösningar för att minska avstånden mellan vårdpersonal och exempelvis kroniskt sjuka.

Den gemensamma sjukvården bör inte betala enkla snabba nätkontakter som om de vore ordentliga läkarbesök.

Kjell Bäckman

Daniel Johansson

Regionpolitiker (V)

Vi hade gärna sett en ännu lägre ersättning till nätdoktorerna, pengarna behövs för att för att utveckla den digitala vården.

Skatteutjämning och annan ”utjämning”

Läser man ”rikstidningarna” så är det ett stort motstånd mot att ”Stockholm ska betala skatteutjämningen”. Det finns däremot inget motstånd mot att landsbygdens pengar slussas in...

Lite civilkurage vore klädsamt

Men sannolikt räcker det inte att lägga ner byskolor, förskolor och äldreboenden för att få budgetar i balans. Osthyvlarnas tid är över, nu behövs bödelns yxa, svärd och skoningslöshet.

Julen är mer än bara julklappar

Vi firar jul, men vad firar vi egentligen? Vi vet att Jesusbarnet kom till mänskligheten.Men vad innebär att Frälsaren, Messias hade kommit? När vi läser i Bibeln om detta...

Ett öppet brev till regeringen

Har som en del av er ministrar vet haft en ambition att medverka till att tilliten mellan er som har makten och oss medborgare stärks.

Sverige måste hitta balansen

Finansdepartementet och regeringen stoltserar med goda statsfinanser och stort reformutrymme. Samtidigt går många kommuner på knäna och tvingas dra ner på välfärden. Vård, skola...