Torsdag 22 april 2021

Lokaltidningen

CK: Nej till könsstympning!

Insändare · Published feb 24, 2021 at 01:15

Vi måste skydda flickors och kvinnors frihet från våld och könsstympning. Kvinnlig könsstympning har varit förbjuden i Sverige i nästan 40 år, men förbudet är inte tillräckligt för att skydda flickor som utsätts.

Enligt Socialstyrelsen finns omkring 38 000 kvinnor i Sverige som lever med konsekvenser av könsstympning. En flicka som utsätts för könsstympning befinner sig i ett väldigt utsatt läge. De som tar sig rätten att besluta om hennes kropp och kön är oftast personer som står henne nära. Det krävs omfattande attitydförändringar och ökad kunskap, inte minst bland föräldrar till flickor som ligger i riskzonen att utsättas.

Att rapportera olägenheter inom en familj är känsligt. Barn känner lojalitet, tillhörighet och kärlek till sina närmaste även då dessa skadar barnet. Därför måste samhället i högre grad ta ansvar för att skydda dessa flickor.

Centerkvinnorna vill att elev- och ungdomshälsans uppdrag stärks, för att upptäcka övergrepp. Vi vill att alla skolor ska ha en handlingsplan för förebyggande, upptäckande och stödjande arbete vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck, däribland könsstympning och oskuldskontroller på flickor. Vi efterlyser en satsning på att öka kunskap hos vuxna i ideell sektor och föreningsverksamhet där många unga kommer i kontakt med andra vuxna.

Preventiva åtgärder är viktiga, men det krävs också satsningar på vård och stöd för flickor och kvinnor som redan har utsatts. Enligt Socialstyrelsen når inte vården fram till de många flickor och kvinnor som drabbats. Bland vårdpersonal finns en efterfrågan på mer kunskap om könsstympningsrelaterad vård, och självklart måste vården kunna erbjuda adekvat vård på ett förtroendeingivande sätt. Den inskränkning av kvinnors frihet som könsstympning står för går bortom enbart klitoris – den är ett uttryck för kontroll och makt över kvinnans sexualitet.

Informationen behöver öka och kunskapen höjas för att skydda kvinnor som har utsatts, eller riskerar att utsättas. Samhället måste stå på den utsattas sida i skolan, i föreningslivet, och i hälso- och sjukvården.

Sofia Jarl

förbundsordförande Centerkvinnorna

Petra Svedin

Ordförande

Södra Lapplands Centerkvinnor

Rejäl satsning på äldrevården

Konkurrensutsatt och privatiserad äldreomsorg, färre boendeplatser, otrygga arbetsvillkor med mera har under många år försämrat äldreomsorgen. Tydligen är det så att det behövs en...

Politiken måste bli tydligare

Vi är fler och fler som känner oss vilsna på den politiska kartan.

Dumt att spara på Resurscentrum

Socialnämnden i Lycksele har aviserat en nedskärning av budget inom området Arbetsmarknadsåtgärder, en nedskärning från 6,1 miljoner till 2,6 miljoner. Nedskärningen rör...

Glasklart budskap från LTU

Budskapet från LTU visar hur viktigt det har varit att bygga upp högskolor runt om i landet.

Tänk om naturen fick en egen röst

Seder och traditioner är starka, på gott och på ont. Det vi ger energi växer. Det är knappast en slump att Nya Zeeland även var först i världen att ge kvinnor rösträtt.
Läs om
Reportage
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport
Mina Mellotankar